Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegijoje augantis dėmesys naujiems studijų metodams

2018-03-22

Šių dienų dinamiška aplinka iš įvairių sričių specialistų reikalauja ne tik turėti gilių vienos srities žinių, bet ir būti kūrybingais, kelti naujas idėjas, gebėti analizuoti problemas ir jas kompleksiškai spręsti.

Panevėžio kolegijoje, siekiant praplėsti studentų žinojimo ribas, suteikti aktualių ir gilesnių žinių, taikomi netradiciniai studijų metodai. Vienas jų – mokymas bendradarbiaujant.

Studijų programos ,,Logistika“  I kurso studentai dalyko ,,Marketingas ir paskirstymas“ paskaitų metu turėjo galimybę detaliau susipažinti su kartų panašumais ir skirtumais. Dėstytoja dr. Rasa Glinskienė kalbėdama apie vartotojų elgseną, elgsenos pokyčius ir juos lemiančius veiksnius, į paskaitą pakvietė studijų dalyko ,,Tarpkultūrinė komunikacija“ dėstytoją Dalią Urbonienę. Paskaitos metu pagrindiniai kartų bruožai pristatyti ne tik remiantis kartų teorija, bet ir realiais, gyvenimiškais pavyzdžiais bei komandinio darbo užduotimis. Mokymas bendradarbiaujant studentams padeda ne tik geriau suvokti naują informaciją, bet ir suteikia reikšmingos patirties, kuri daro įtaką mūsų veiklai, mąstymui, skatina keisti pažiūras ir perkainoti vertybes.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE