Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Kelių inžinerijos studijos – Panevėžio kolegijos ir AB „Panevėžio keliai“ sėkmingos partnerystės rezultatas

2018-03-23

2017-2018 mokslo metų pavasario semestrą pradėjo 375 Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakulteto studentai – būsimieji inžinerijos ir informatikos mokslų profesiniai bakalaurai. Antrąjį semestrą studijas kolegijoje pradėjo ir pirmoji kelių inžinerijos pirmakursių grupė.  

 „2017 metų studentų priėmimo rezultatai itin nudžiugino Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakulteto akademinę bendruomenę. Pirmakursių, pasirinkusių inžinerijos ir informatikos studijas, skaičius sudarė 38 proc. visų priimtųjų į Panevėžio kolegiją. Viena iš šios sėkmės priežasčių – kolegijos ir įmonių glaudus bendradarbiavimas rengiant specialistus“, – teigia Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakulteto dekanė Birutė Dalmantienė.

„Kelių inžinerijos studijų programos pirmakursiai, pasirinkę tęstinės formos studijas ir pasiryžę studijuoti neatsitraukdami nuo tiesioginio darbo, savo ryžtą įrodė darbais.  Jau įžanginė „KIn17“ akademinės grupės sesija parodė studijuojančiųjų nusiteikimą rimtoms studijoms – neatvykimas į paskaitas buvo itin retas reiškinys. Po vakarais vykusių nuotolinių ir tiesioginių konsultacijų bei semestro egzaminų sesijos visi grupės studentai toliau tęsia studijas, o grupės  semestrinių pažymių vidurkis yra daugiau nei 7,5 balo. Pažintinė praktika, vykusi  AB „Panevėžio keliai“ bazėje,  pademonstravo  būsimiems  kelių inžinerijos specialistams, kiek ir ko jiems reikės išmokti per studijų metus“, – pasakojo dekanė.

„Naujos studijų programos parengimas ir įregistravimas, regiono visuomenės informavimas apie planuojamas studijas ir pažintinės praktikos bei statybos ir kelių tiesimo medžiagų praktikos darbų bendrovės laboratorijoje  organizavimas – tai partnerių, Panevėžio kolegijos ir AB „Panevėžio keliai“, bendro darbo sėkminga pradžia. Jau suderinta pavasarį vyksiančios geodezijos praktikos programa, laikas, susitarta ir su praktikos vadovu – AB „Panevėžio keliai“ specialistu“, – kalbėjo B. Dalmantienė.

Trečiasis strateginio bendradarbiavimo sutarties partneris – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie LR susisiekimo ministerijos, aktyviai dalyvavusi rengiant ir įteisinant studijų programą „Kelių inžinerija“.

Ragina nebijoti pradėti nuo paprasto darbo

Rudenį kelių inžinerijos studijų programos pirmakursiai dalyvavo pažintinėje praktikoje, ji organizuota AB „Panevėžio keliai“ Panevėžio gamybinėje bazėje ir objektuose.

„Įgytų teorinių žinių pritaikymas praktikoje yra labai svarbus rengiant naujus specialistus. Aktyviai dalyvaujame ir dalyvausime šiame procese. Bendrovė yra suinteresuota, kad jauni specialistai ateitų dirbti tinkamai pasirinkę sritį, kur gali geriausiai save realizuoti, nes tik taip pasiekiama puikių rezultatų darbe“, – sakė AB „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas. Bendrovės vadovas tikisi, kad ir 2018 m. studijas Panevėžio kolegijoje pasirinks ne mažai bendrovės darbuotojų. 2017 m. rugsėjį kelių inžinerijos studijas Panevėžio kolegijoje pradėjo septyni bendrovės kolektyvo nariai.

Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakulteto praktinio mokymo vadovas Juozas Bečelis ragino pirmakursius nebijoti pradėti dirbti paprasto, aukštos kvalifikacijos nereikalaujančio darbo: „Svarbu kuo daugiau susipažinti ir betarpiškai padirbėti visose bendrovės darbo sferose. Gerai pažįstantys darbininkiškos profesijos peripetijas, turintys atitinkamus diplomus, tampa gerais vadovais, nes tik taip galima įgyti įgūdžių, didinančių specialisto vertę, darančių jį patrauklų darbo rinkoje. Kaip taisyklė, praktikų metu darbdaviai stebi studentus, ir vertina motyvaciją mokytis ir dirbti. Gerai užsirekomendavusiems visada pasiūlomas darbas“.

„Kelių statybos įmonėje galima pasirinkti darbą ne tik tiesiogiai gamyboje“, – pasakojo didžiausius objektus Panevėžio regione studentams pristatęs AB „Panevėžio keliai“ Panevėžio filialo direktoriaus pavaduotojas statybai Saulius Stravinskas. – Bendrovei reikalingi projektų inžinieriai. Tai darbas, susijęs su vykdomų projektų procesų dokumentavimu. Reikalingi projektuotojai, laboratorijos darbuotojai ir kitų sričių specialistai. Reikia tik atkakliai mokytis ir nebijoti išbandyti save įvairiose srityse. Gamybinė praktika – ideali galimybė surasti, kur kelių inžinerijoje galima pritaikyti įgytas žinias ir įgūdžius.“

Iš arti pamatė kelių sektoriaus naujoves

 „Kelių inžinieriaus specialybę pasirinkau todėl, kad ji atrodo kitokia nei išsilavinimas, kurį įgyja daugelis. Žinojau, kad inžinerija man tinka. Ši specialybė perspektyvi, kadangi tokį darbą dirbančių išsilavinusių žmonių trūksta“, – pasakojo pirmakursis Robertas Kazlauskas.

„Pažintinės praktikos metu daug sužinojau apie ,,Panevėžio kelių“ įmonę, jos struktūrą, darbuotojus, techniką ir darbo procesus. Objektuose darbuotojai itin detaliai papasakojo apie naudojamas technologijas, kelio darbuotojų pareigybes, už ką kiekvienas yra atsakingas savo darbe. Nustebau sužinojęs, kad Panevėžio aplinkkelyje eismas bus organizuojamas 2+1 principu. Anksčiau tai matydavau tik Skandinavijoje. Manau, tai geras pasirinkimas“, – kalbėjo R. Kazlauskas.

„Pasirinkau šias studijas, nes jau aštuntą sezoną dirbu AB „Panevėžio keliai“, turiu nemažai darbo patirties ir noriu plėsti savo žinias šioje srityje. Panevėžio kolegijoje patinka paskaitos. Nemažai studijų dalykų užskaitė, kadangi jau esu baigęs Edukologijos universitetą. Baigęs studijas norėčiau dirbti prie kelių tiesimo mechanizmų“, – sakė kolegijos pirmakursis ir bendrovės „Panevėžio keliai“ darbuotojas Vaidas Pribušauskas.

Ir 2018 metais Panevėžio kolegija vykdys studentų priėmimą į ištęstines kelių inžinerijos studijas bei glaudžiai bendradarbiaujant su partneriais tobulins studijų procesą.

Galimi darbdaviai: