Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

STUDENTŲ VERSLUMO IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS UTENOS, VILNIAUS IR PANEVĖŽIO REGIONUOSE (IN CORPORE)

2018-04-10

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projektas

Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0012

Projekto partneriai – Mykolo Romerio universitetas ir Panevėžio kolegija.

Projekto trukmė. Nuo 2017-12-19 iki 2019-06-18.

Projekto tikslas – siekiama ugdyti Utenos, Vilniaus, Panevėžio regionų aukštųjų mokyklų studentų verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas komandose, formuoti ne tik jų pozityvų požiūrį į verslą, bet ir požiūrį į socialines vertybes, kuriant ne tik asmeninę, bet ir visuomeninę naudą. Ugdant studentų verslumo, kūrybiškumo bei socialinio verslumo kompetencijas bus sudarytos prielaidos geresniam studentų įsidarbinimui pagal specialybę aukštojo išsilavinimo reikalaujančiose pozicijose Utenos, Vilniaus, Panevėžio regionų verslo įmonėse bei naujiems, socialiai atsakingiems, inovatyviems verslams kurtis ir sėkmingai plėstis, taip skatinant jaunimo užimtumą bei mažinant nedarbo lygį regionuose.

Trumpas projekto aprašymas. Utenos kolegijos, Mykolo Romerio universiteto ir Panevėžio kolegijos socialinių, biomedicinos ir technologinių studijų programų studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas per mokymus komandose, dalyvaujant dėstytojams. Pagrindinė projekto veikla – interaktyvūs praktiniai verslumo ir kūrybiškumo ugdymo mokymai, kurių metu dalyviai įgis pasitikėjimo savimi, komandinio darbo įgūdžių, išmoks atrasti savo kūrybiškumo ir verslumo savybes ir jas naudoti siekiant įgyvendinti asmeninius ir profesinius tikslus veikdami komandose. Ugdymo mokymų turinys pagrįstas D. Goleman’o emocinio intelekto modeliu ir Harvardo karjeros centro naudojama B. Hollden’o metodologija, skirta geriau suprasti savo talentus bei socialinio verslumo koncepcijos nuostatomis. Praktiniai kūrybiškumo ir verslumo gebėjimai bus ugdomi dirbant su Utenos, Vilniaus, Panevėžio regionuose veikiančių realių transporto, apdirbamosios pramonės, turizmo ir poilsio, pramogų, sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos sričių įmonių tikromis paslaugomis ir produktais, komandose, orientuojantis spręsti šių regionų socialines problemas. Mokymai užbaigiami Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymo konkursu „In corpore” bei rezultatų pristatymo, apibendrinimo ir apdovanojimo baigiamuoju renginiu. Projekto rezultatas – UK, MRU ir PK 135 studentai ir 15 dėstytojų įgis ir patobulins verslumo ir kūrybiškumo, socialinio verslumo kompetencijas, išsiugdytas mokantis ir veikiant komandose. Projekto dalyviai gebės geriau įsidarbinti aukštojo išsilavinimo reikalaujančiose darbo vietose, verslo iniciatyvas orientuoti ne tik į savo, bet į visuomenės gerovės kūrimą, kūrybiškai spręsdami regiono, vietinės bendruomenės socialines problemas.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE