Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Tarpkultūrinių mainų projektas

2018-04-19

2018 m. balandžio 8-14 dienomis vykdant trečiąjį Tarpkultūrinių mainų projekto etapą Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultete lankėsi 17 studentų iš Prancūzijos ir Vokietijos, kartu atvyko 3 dėstytojai ir 3 kalbų animatoriai. Taip pat šiame projekte dalyvavo Biomedicinos mokslų fakulteto 9 bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentai (BPS-17: Ieva Burbulytė, Lukrecija Kevišaitė, Vaiva Pugžlytė; BPS-16: Karina Jozeliūnaitė, Erika Karnackaitė, Edvardas Zaura ir BPS-15: Agnė Adamonytė, Justina Chankinienė, Giedrius Masilionis) ir dekanė Ingrida Kupčiūnaitė. Visuose trijuose etapuose lietuvių grupės kalbos animatorė buvo Dalia Mečkauskaitė.
Vizito metu studentai dalyvavo įvairiuose žaidimuose, kurių metu labiau pažino vieni kitus. Kasdien vyko komandų susitikimai, kalbų animacijos, kurios palengvino studentų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą dalyvaujant praktinėse užduotyse. Lietuvių grupė pristatė savo šalies slaugos studijas, vyko diskusijos apie vykdomų programų panašumus bei skirtumus. Studentai aplankė VšĮ Respublikinę Panevėžio ligoninę, dalyvavo bendrosios slaugos, neatidėliotinos medicinos pagalbos ir chirurginės slaugos praktiniuose užsiėmimuose. Kultūrinės programos metu organizuotos ekskursijos į Anykščius ir į Vilnių.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE