Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Būsimos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės praktinės patirties sėmėsi darželyje „Draugystė“

2018-05-04

2018 m. balandžio 30 d. Panevėžio kolegijos studijų programos „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“ pirmo kurso studentės dalyvavo aktyvaus ugdymo(si) dienoje lopšelyje-darželyje „Draugystė“.

Vaikų diena darželyje, kaip paprastai,  prasidėjo „Ryto ratu“, kurio metu logopedė Violeta Nevierienė atliko smulkiosios motorikos pratybas, stimuliuojančias vaikų kalbą. Po to studentės stebėjo auklėtojos Snieguolės Rubienės atvirą integruotą veiklą „Įdomus mūsų pasaulis“. Pedagogė demonstravo įvairias ugdymo priemones, paaiškino jų naudojimo tikslingumą bei darbo su specialiojo ugdymo vaikų grupe ypatumus. Laikysenos ir judesio korekcijos pedagogė Lilija Kryževičienė vedė kūno kultūros užsiėmimą, kurio metu buvo galima pastebėti darbo su ypatingais vaikais sunkumus. Psichologė Jolanta Štarienė patarė, kaip mokyti vaikus valdyti emocijas.

Aktyvaus ugdymo dienos aptarimo metu įstaigos pedagogės atsakė į studenčių klausimus, įsivertino veiklas. Refleksijoje dalyvavo ir renginį apibendrino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Margelienė. Studentės įgijo patirties, kurią galės pritaikyti savo praktiniame darbe su vaikais.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE