Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Erasmus programos inovacijų projektas „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“ (DIAD-tools)

2018-05-09

 

Panevėžio kolegijoje pagal Erasmus programos Strateginių partnerysčių inovacijų projektą KA 2 vykdomas projektas „Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tolls“ (Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“).

Projekto pagrindinis tikslas – parengti  interaktyvias ir animuotas braižybos mokymo priemones (kompiuterinį variantą), kurios palengvintų/padėtų profesinių mokyklų, kolegijų, universitetų studentams geriau išmokti (įsisavinti) braižybos mokymo medžiagą. Darbas su šia interaktyvia  mokymo medžiaga padės profesinio mokyklų, aukštųjų mokyklų studentams įsiminti informaciją ir ją pritaikyti praktikoje. Braižybos interaktyvi ir animuota mokymo medžiaga būtų parengta pagal mokymo teminius planus (skyrius) ir suteiktų galimybę išmokti braižyti ranka bei kompiuteriu (AutoCAD programa).

Projekte „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“ planuojama:

 1. Ištirti projekto partnerių šalyse braižybos dalyko dėstymo metodiką, ženklų simbolių taikymą, dėstomo braižybos skyrių aktualumus, taikomus standartus.
 2. Remiantis gautais poreikių analizės rezultatais, paruošti  „Braižybos“ keturių skyrių „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių“ (braižymas ranka ir AutoCAD programoje) medžiagą:
  1. brėžinių įforminimas, geometrinė braižyba;
  2. projekcinės braižybos pagrindai, vaizdai, kirtiniai, pjūviai;
  3. detalių sujungimai, detalių darbo brėžiniai;
  4. statybinė braižyba.
 3. Parengti projekto „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“ internetinį puslapį http://liggd.lt/visomis partnerių kalbomis.
 4. Organizuoti „gyvąsias“ laboratorijas (profesijos mokytojų, dėstytojų, mokinių, studentų grupėms) Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje interaktyvių nuotolinių mokymo kursų medžiagos testavimui, tobulinimui, papildymui ir techninės kompetencijos tobulinimo.
 5. Atlikti interaktyvaus nuotolinio projekto „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimo“ medžiagos testavimą.
 6. Vykdyti sklaidos/valorizacijos veiklas.
 7. Sukurti projekto veiklų kokybės užtikrinimo sistemą.

Veiklos:

 1. Atlikti poreikių analizę;
 2. Medžiagos kūrimas;
 3. Medžiagos testavimas ir ekspertų vertinimai;
 4. Medžiagos tobulinimas ir paruošimas galutinio varianto;
 5. Projekto produktų pristatymas tikslinėms grupėms.

 Projekto tikslinės grupės:

Projekto partnerių tinklas:

 1. Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras (projekto koordinatorius, Lietuva);
 2. SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, (Slovakija);
 3. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Estija);
 4. ALEKSANDRO STULGINSKIO universitetas (Lietuva);
 5. P5  Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija (LIGGD) (Lietuva);
 6. RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (Latvija);
 7. Panevėžio kolegija (Lietuva);
 8. Silesian University of Technology (Lenkija).

Panevėžio kolegijos dalyviai šiame projekte: Praktinio mokymo centro vadovas, lektorius Kęstutis Lukoševičius – projekto vadovas, Socialinių mokslų fakulteto dėstytoja Jovita Dilienė, Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus švietimo skyriaus vadovas Vytautas Paliukas, projekto finansininkė Rita Kemzurienė.

Planuojama projekto trukmė:

2017 10 01 – 2020 03 01 (30 mėnesių)

2017 m. lapkričio 20 – 21 d. Vilniuje vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas, kuriame buvo aptarti pagrindiniai klausimai, veiklos ir paskirstytos projekto partnerių funkcijos.

2018 m. balandžio 09 – 12 d vyko partnerių susitikimas Lenkijoje, Gliwice mieste, kurio metu buvo aptartos projekto veiklos ir Panevėžio kolegijos dėstytojų pristatyta gyvųjų laboratorijų koncepcija.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE