Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Roquette Grupės įmonė „Amilina“ ir Panevėžio kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį

2018-05-21

Augalinės kilmės ingredientų gamybos įmonės „Amilina“ ir Panevėžio kolegijos vadovai šių metų gegužės 17 dieną pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo sutartį. Šis sprendimas abiem šalims suteiks galimybę vystyti veiksmingą verslo ir mokslo sąveiką bei kurti palankias sąlygas profesinės srities plėtrai ir neformaliojo ugdymo stiprinimui. Sutarties pasirašymo metu buvo aptartos ir Panevėžio kolegijos studijų programos.

Sutarties pasirašymo metu AB „Amilina“ generalinis direktorius Edvinas Bernotas teigė, kad tik modernus ir savalaikis į rinką orientuotų kvalifikuotų specialistų parengimas gali svariai prisidėti prie tvaraus Lietuvos mokslo ir verslo santykių vystymo.

„Siūlydami augalinės kilmės ingredientus maisto, popieriaus ir pašarų rinkoms, mes nuolat siekiame būti geriausi partneriai Europoje. Glaudus bendradarbiavimas su tikslinius – elektros ir automatikos, mechanikos, inžinerijos ir maisto technologijų – specialistus ruošiančiomis įstaigomis mums padeda būti ne tik verslo, bet ir inovacijų lyderiais. Nors Lietuvoje verslo ir akademinis bendradarbiavimas ne visuomet yra tinkamai populiarinamas, kaip gamybos srities profesionalai, manome, kad šių šakinių specialybių parengimas dideliems industriniams žaidėjams yra būtinas, o šis sprendimas prisidės prie pozityvių pokyčių“, – sakė E. Bernotas.

Tuo metu Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas teigė, kad šiuo sprendimu kolegija siekia prisidėti prie efektyvesnio ir kokybiškesnio specialistų ugdymo Panevėžyje bei populiarinti ir auginti ugdomų profesionalų bendruomenę.

„Plėtoti mokymosi visą gyvenimą principus, sudaryti sąlygas tęstiniam mokymuisi, profesinės kvalifikacijos tobulinimui ir perkvalifikavimui, rengti naujas ir tobulinti vykdomas neformaliojo švietimo programas bei atsižvelgti į regiono darbo rinkos poreikius – tai tik keletas mūsų kolegijos 2014–2020 m. strateginio plano uždavinių. Plėtodami bendradarbiavimą su regiono subjektais ir socialiniais partneriais, vykdydami taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, prisidedame prie reikiamų ekspertų kompetencijų stiprinimo, inovacijų vystymo bei šalies konkurencinio pranašumo didinimo“, – sakė dr. G. Sargūnas.

Susitikimo metu taip pat buvo nuspręsta aktyviau bendradarbiauti vystant neformaliojo ugdymo programas bei vykdyti AB „Amilina“ darbuotojų kvalifikacijos kėlimą – AB „Amilina“ ir Panevėžio kolegija įsipareigojo teikti tarpusavio konsultacijas, bendradarbiauti mokslinėje veikloje, keistis patirtimi. Šalys taip pat susitarė kartu tobulinti studijų programas ir nustatyti studijų rezultatų atitikimą darbo rinkos poreikiams.

Esant poreikiui, Panevėžio kolegija tobulins minėtos organizacijos darbuotojų kvalifikaciją. Tai, kad šiuo metu Panevėžio kolegijoje studijuoja šeši „Amilinos“ darbuotojai, tik patvirtina tokio bendradarbiavimo tikslingumą. Sutartimi taip pat numatyta bendradarbiauti organizuojant studentų praktikas Panevėžio kolegijos Elektros ir automatikos įrenginių, Aplinkosaugos ir Logistikos studijų programų studentams.

Galimi darbdaviai: