Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

2018 m. gegužės 23 d. Kolegijoje veikianti Aukštaitijos savišvietos akademija (ASA) baigė aštuntuosius mokslo metus

2018-05-24

Susirinkusiems į šventinį renginį koncertavo dėstytojos Daivos Andriūnienės vadovaujamas ASA moterų ansamblis, buvo pasidžiaugta veiklos per mokslo metus rezultatais, aptarti kitų mokslo metų planai. 2017- 2018 m.m. Aukštaitijos savišvietos akademijoje veikė 5 katedros, dėstė ar paskaitas skaitė 15 dėstytojų. Akademijos klausytojai noriai lankė anglų kalbos (dėstytoja Nijolė Šeikienė), vokiečių kalbos (dėstytoja Rimanta Pagirienė), fizinio tobulėjimo (dėstytojas Dainius Mikšys), informacinių technologijų (dėstytojos Birutė Ragalytė ir Reda Jonušauskienė) užsiėmimus. Populiarios buvo paskaitos teisės, sveikatos priežiūros, asmeninių finansų ir kt. klausimais. Tai rodo, kad vyresnio amžiaus panevėžiečiams tokia veiklos forma yra priimtina ir reikalinga, o ilgamečiai ASA  dalyviai tapo Kolegijos patriotais ir bendruomenės nariais.

Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus švietimo skyriaus informacija

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE