Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Ikimokyklinio ugdymo mokyklų vadovų ir pedagogų rengėjų diskusija

2018-05-28

Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultete vyko apskrito stalo diskusija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimas: aktualijos ir perspektyvos“. Renginyje dalyvavo Panevėžio m. savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų  skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Šileikienė,  Panevėžio miesto  lopšelių – darželių  „Diemedis“, „Dobilas“, „Draugystė“, „Gintarėlis“, „Puriena“, „Rūta“,  „Sigutė“, „Vaivorykštė“, „Vyturėlis“, „Voveraitė“ bei Panevėžio rajono Velžio lopšelio-darželio vadovai, kolegijos dėstytojai, studentai ir absolventai.

Panevėžio direktorius dr. Gediminas Sargūnas sveikindamas diskusijos dalyvius pastebėjo išaugusį darželio auklėtojų poreikį regione, pasidžiaugė, kad vis daugiau abiturientų renkasi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijas, kurioms šiemet Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 20 valstybės finansuojamų studijų vietų. Pedagogikos krypties studijų programų komiteto pirmininkė Reda Jonušauskienė susirinkusiems pristatė studijų programą „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“, supažindino su stojimo sąlygomis, priminė, kad siekiant valstybės finansuojamos vietos studijoms tiek nuolatine, tiek ištęstine forma būtina išlaikyti motyvacinį testą. Taip pat buvo akcentuota, kad kas antras valstybės finansuojamoje vietoje studijuojantis būsimasis pedagogas kas mėnesį gauna 115 Eur tikslinę stipendiją, o studijuojantiems savo lėšomis yra galimybė siekti studijų kainos kompensavimo.

Pradėdama diskusiją „Socialinių partnerių lūkesčiai ir kolegijos galimybės“ Socialinių mokslų fakulteto dekanės pavaduotoja Rimanta Pagirienė kalbėjo apie pedagogų rengimo pokyčius, kurių tikslas – atkurti mokytojo profesijos prestižą. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų vadovės buvo paprašytos pasidalyti mintimis apie kolegijos studentų pasirengimą dirbti darželyje, išsakyti savo lūkesčius dėl studijų kokybės gerinimo. Diskusijos dalyvės gerai vertino praktiką atliekančių studentų bei kolegijos absolventų teorinį pasirengimą, pateikė pedagogų rengėjams daug naudingų patarimų studijų programos tobulinimui. Rekomenduota studijų programoje daugiau valandų skirti ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus bei specialiųjų poreikių vaikų ugdymui, darbui su šeima, suteikti medicinos žinių pagrindus ir t.t. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų vadovės pastebėjo, kad svarbu plėtoti studentų bendrąsias kompetencijas, tobulinti komandinio darbo įgūdžius, lyderystės gebėjimus ir t.t. Kolegijos absolventė, lopšelio – darželio  „Aušra“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ligita Puinauskaitė pasidalino patirtimi apie teorinių žinių taikymą realioje profesinėje veikloje. Pasak jos, iššūkius įveikti padėjo tai, kad praktikų metu jau buvo išbandžiusi save įvairiose veiklose.

Renginyje taip pat buvo aptartos tolesnio ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir kolegijos bendradarbiavimo perspektyvos. Pavaduotoja ugdymui dr. Daiva Beržinskienė-Juozainienė ir Socialinių mokslų fakulteto dekanė Laima Skauronė apibendrindamos diskusiją dėkojo socialiniams partneriams už aktyvų dalyvavimą renginyje, pakvietė dalyvauti absolventų baigiamųjų darbų vertinime.

Panevėžio kolegija didžiuojasi tęsdama garbingas daugiau nei 145 metų senumo pedagogų rengimo tradicijas Panevėžyje, diskusijai prisiminti svečiams įteiktos knygos „Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos“.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE