Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

PANEVĖŽIO KOLEGIJA SKELBIA VIEŠĄ KONKURĄ DĖSTYTOJŲ PAREIGOMS EITI

2018-07-03

Panevėžio kolegija kviečia suinteresuotus asmenis dalyvauti viešame konkurse dėstytojų pareigoms eiti.

Studijų sritis/kryptis Dalykai Pareigos Numatomas etato dydis Kvalifikaciniai reikalavimai
Sveikatos mokslai Anatomija, fiziologija, patologija.
Biochemija.
Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams
Docentas 1,0 Biomedicinos mokslų srities biologijos krypties daktaro laipsnis; praktinio darbo patirtis numatomų dėstyti dalykų studijų kryptyje – ne mažiau kaip 3 metai
Sveikatos mokslai Vaikų priežiūra ir slauga. Farmakologija.
Vadovavimas studentų profesinės veiklos praktikoms ir baigiamiesiems darbams
Lektorius 1,0 Slaugos magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilyginta aukštojo mokslo kvalifikacija; gydytojo profesinė kvalifikacija;
praktinio darbo patirtis numatomų dėstyti dalykų studijų kryptyje – ne mažiau kaip 3 metai
Sveikatos mokslai Vaikų odontologija ir ortodontija.
Burnos chirurgija.
Ortopedinė odontologija.
Vadovavimas studentų baigiamiesiems darbams
Lektorius 0,5 Odontologijos magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilyginta aukštojo mokslo kvalifikacija;
gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija; praktinio darbo patirtis odontologijos srityje – ne mažiau kaip 3 metai
Mechanikos inžinerija
Statybos inžinerija
Taikomoji mechanika. Hidraulika.
Kompiuterinė grafika
Docentas 0,5 Technologijos mokslų daktaro laipsnis
Elektros inžinerija
Elektronikos inžinerija
Automatinis valdymas. Automatizavimo ir matavimų technika.
Technologinių procesų automatizavimas.
Elektros įrenginiai.
Valdikliai, mikrovaldikliai
Docentas 1,0 Elektros ir/ar elektronikos krypties mokslų daktaro laipsnis
Informatikos mokslų studijų krypčių grupė Informacijos sistemų sauga.
Paslaugų architektūra grindžiamų informacijos sistemų kūrimas.
Verslo programinė įranga.
Programavimas mobiliesiems įrenginiams
Docentas 0,5 Informatikos mokslo krypties daktaro laipsnis
Internetinės technologijos.
Internetinių sistemų
projektavimas.
Informacijos sistemų kūrimas karkasais.
Programavimas (C#)
Lektorius 0,5 Informatikos mokslo krypties magistro kvalifikacinis laipsnis; pirmenybė teikiama kandidatams, turintiems praktinio darbo patirties.
Verslas/vadyba Sandėlių, žaliavų,
technikos logistika.
Tarptautinė logistika.
Verslo ekonomika
Docentas 1,0 Ekonomikos krypties mokslų daktaro laipsnis; praktinė patirtis verslo įmonių sandėlių, organizavimo ir valdymo srityje
Verslas Transporto ir krovinių logistika Docentas 0,5 Transporto inžinerijos mokslų krypties daktaro laipsnis; praktinė patirtis transporto paslaugų mokymo srityje

 

Viešasis konkursas dėstytojų pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevėžio kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 ir 2017 m. kovo 29 d. nutarimu Nr.V4-3 (redakcija). Bendrieji atitikimo dėstytojo pareigoms krirterijai ir privalomi kvalifikaciniai reikalavimai kandidatams, dalyvaujantiems konkurse eiti dėstytojo pareigas,   pateikti Nuostatuose.

Kandidatai  pateikia  Panevėžio kolegijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriui (214 kabinetas, Laisvės a.23, Panevėžys)  šiuos dokumentus:

  1. Prašymą (Nuostatų 6 priedas);
  2. Asmens dokumento kopiją;
  3. Kandidato, dalyvaujančio konkurse užimti dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anketą (Nuostatų 7 priedas);
  4. Nuostatų 35.2 ar 36.2 punktuose kandidatams nurodytų privalomų reikalavimų įvykdymą įrodančius dokumentus.
  5. Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių mokslo vardų atestatų kopijas, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų kopijas, rekomendacijas (kandidato nuožiūra, atsižvelgiant į pateiktą informaciją kandidato anketoje);
  6. Papildomus dokumentus, įrodančius pedagoginę ir metodinę, mokslinę (meninę), praktinę, organizacinę ir projektinę veiklą arba kvalifikaciją (kandidato nuožiūra, atsižvelgiant į pateiktą informaciją kandidato anketoje).

 

Dokumentų pateikimo galutinis terminas  –  2018 m. rugpjūčio 10 d.  15.00 val.

Papildoma informacija teikiama:

Tel.  (45) 460324, (45) 460213;

El. paštu kolegija@panko.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE