Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Atviras mokymo kursas apie išmaniuosius matavimus ir namų automatiką

2018-07-20

Lietuvoje ir pasaulyje vyksta „protingo namo“ sistemų proveržis, vis plačiau diegiamos  energiją taupančios pastato funkcijų valdymo sistemos, o tai keičia reikalavimus darbo vietoms ir darbuotojų kompetencijoms. Iškyla darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo namų automatikos ir išmaniųjų matavimų srityje būtinybė.

Erasmus+ programos finansuojamas projektas SMARTEL (Smart metering & home automation skills for electricians), kuriam vadovauja Panevėžio kolegija, dalyvaujant Europos elektros rangovų asociacijai (European Association of electrical Contractors) ir partneriams iš 5 Europos šalių  pasiūlė problemos sprendimą: virtualioje mokymo aplinkoje sukurti atvirus mokymo kursus apie išmaniuosius matavimus ir namų automatizavimo sistemą.  Kursas SMARTEL Massive Online Course sudarytas iš 6 mokymo priemonių: Pastatų inžinerinių sistemų automatizavimas, Energijos valdymas,  Išmaniųjų valdymo sistemų tinklai,  Jutikliai,  Išmaniųjų įrenginių  programavimas ir instaliavimas, Vartotojo sąsajos automatizuotiems įrenginiams.

Rengiant kurso medžiagą dalyvavo Panevėžio kolegijos technologijos mokslų fakulteto lektoriai Gediminas Bačkys, Donatas Pelenis,  Rima Strelčiūnienė, Zita Kasperiūnienė.

2018 metų liepos mėn. vyksta mokymo kurso pilotinis mokymas ir mokymo kurso testavimas. Kviečiame visus prisijungti prie atviro virtualaus mokymo kurso https://www.openlearning.com/courses/smartel-mooc ir susipažinti su teorine ir praktine kurso dalimi bei pateikti savo nuomonę apie kurso sandarą, mokomosios medžiagos funkcionalumą,  kokybę. Klausimynas patalpintas kolegijos apklausų sistemoje  http://apklausos.panko.lt/index.php/415673?lang=en

Jūsų atsakymų lauksime iki rugpjūčio 3 dienos.

 

SMARTEL valdymo grupės vardu

Birutė Dalmantienė, Technologijos mokslų fakulteto dekanė

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE