Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Panevėžio kolegijos studijų reglamentas

2021-08-31

Studijų reglamentas nustato studijų Panevėžio kolegijoje sistemą, sąlygas ir tvarką, Kolegijos studentų ir klausytojų teises bei pareigas ir reglamentuoja studentų, klausytojų ir Kolegijos santykius.

Atsisiųsti: Studijų reglamentas 2022-01-26

Galimi darbdaviai: