Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Panevėžio kolegijos studijų reglamentas

2023-01-25

Studijų reglamentas nustato studijų Panevėžio kolegijoje sistemą, sąlygas ir tvarką, Kolegijos studentų ir klausytojų teises bei pareigas ir reglamentuoja studentų, klausytojų ir Kolegijos santykius.

Atsisiųsti: Studijų reglamentas 2023-01-25

Galimi darbdaviai: