Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

IŠMANIŲJŲ MATAVIMŲ IR NAMŲ AUTOMATIKOS ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS

2018-10-30

                           

Europos parlamento ir tarybos direktyva 2009/72/EB įpareigoja valstybes nares užtikrinti pažangių matavimo sistemų įdiegimą. Energiją taupančių pastato funkcijų valdymo sistemų plėtra keičia reikalavimus darbo vietoms ir darbuotojų kompetencijoms: iškyla darbuotojo skaitmeninių ir aplinkosaugos įgūdžių derinio būtinybė. Energetikos sektoriaus įmonės susiduria su iššūkiais darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo namų automatikos ir išmaniųjų matavimų srityje, o profesinio mokymo teikėjai turi koreguoti mokymo programų turinį.

Panevėžio kolegija kartu su partneriais iš Lietuvos, Ispanijos, Belgijos, Graikijos ir Bulgarijos pasiūlė problemos sprendimą: virtualioje mokymo aplinkoje sukurti atvirus mokymo kursus apie išmaniuosius matavimus ir namų automatizavimo sistemas, skirtus jau dirbantiems elektrikams ir profesinio mokymo teikėjams. Erasmus+ programos finansuojamas projektas SMARTEL (Smart Metering & home Automation technologies Re-Training for electricians, dotacijos sutartis Nr. 2016-1-LT01-KA202-023154) yra pirmoji ES programa, skirta pažangiųjų skaitiklių ir energijos vartojimo efektyvumo mokymams.

Parengus darbdavių nuomonės apie elektrikų kompetencijas išmaniųjų matavimų ir namų automatikos srityje tyrimo metodiką, atlikta  Lietuvos, Ispanijos, Belgijos, Graikijos ir Bulgarijos elektros energetikos srities darbdavių apklausa. Darbdaviai suskirstė darbuotojų žinių, gebėjimų ir kompetencijų išmaniųjų matavimų ir namų automatikos srityje svarbą šiuolaikinėje darbo rinkoje. Įvertinę apklausos rezultatus, projekto partneriai iš Vilniaus statybininkų rengimo centro suformulavo numatomus mokymo rezultatus, nustatančius, ką mokymo programoje dalyvavęs asmuo žinos, supras ir gebės praktiškai atlikti išmaniųjų matavimų ir namų automatikos srityje. Remdamiesi tyrimo ataskaita Panevėžio kolegijos dėstytojai parengė 6 būsimų mokymo priemonių aprašymus, nustatydami, kokias žinias, gebėjimus ir kompetencijas įgis asmenys, išklausę mokymo kursą ir atlikę praktines užduotis.

Projekto partneriams pritarus panevėžiečių parengtoms būsimos mokymo medžiagos specifikacijoms,  Panevėžio kolegijos dėstytojai kartu su profesinio mokymo centro XABEC (Ispanija) mokytojais parengė šešių mokymo priemonių  medžiagą apie pastatų inžinerinių sistemų automatizavimą, energijos valdymą, išmaniųjų įrenginių  instaliavimą, programavimą, valdymo sistemų tinklus ir vartotojų sąsajas. Tuo pačiu laikotarpiu kolegos iš Ispanijos parengė integracijos gaires, kuriose pateikta 5 šalių profesinio mokymo sistema ir nurodytos jos sąsajos su kuriama mokymo medžiaga.

Projekto partneriams – darbdaviams – įvertinus mokymo medžiagos tinkamumą, Panevėžio kolegijos ir XABEC profesinio mokymo centro (Ispanija) dėstytojai parengė atvirą mokymo-mokymosi kursą „Išmaniųjų matavimų ir namų automatikos įgūdžiai elektrikams“. Kursas suskirstytas į 6 temas: „Pastatų inžinerinių sistemų automatizavimas“, „Energijos valdymas“, „Jutikliai“, „Išmaniųjų valdymo sistemų tinklai“, „Išmaniųjų įrenginių programavimas ir instaliavimas“, „Vartotojo sąsajos automatizuotiems įrenginiams programavimas“.

Mokymo kursas išverstas į visų projekto partnerių šalių kalbas (anglų, lietuvių, ispanų, graikų, olandų, bulgarų). Visose partnerių šalyse vyko angliškos mokymo kurso versijos testavimas, surinkti bandomojo kurso dalyvių atsiliepimai. Ištaisius pastebėtus netikslumus, mokymo medžiaga (teorinė dalis, praktinės užduotys, video informacija, savikontrolės klausimai ir kt.) bus paskelbta virtualioje mokymo platformoje www.openlearning.com  kaip atviras, nemokamas  EQF 5 lygmens kursas.

2018 m. spalio 25 d. Panevėžio kolegijoje įvyko projekto SMARTEL (Smart Metering & home Automation technologies Re-Training for electricians, dotacijos sutartis Nr. 2016-1-LT01-KA202-023154) demonstracinis renginys, kurio metu energetikos įmonių atstovams, profesinio mokymo centrų mokytojams ir mokiniams, dirbantiems elektrikams ir visiems kitiems namų automatika besidomintiems asmenims buvo pristatyti projekto SMARTEL tikslai, uždaviniai, projekto metu įgyvendintos veiklos bei pasiekti rezultatai. Renginyje dalyvavo Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas Kęstutis Jauniškis, kuris pristatęs išmaniųjų matavimų situaciją Lietuvoje, džiaugėsi, jog Panevėžio kolegija pirmoji žengė žingsnį į priekį ir kartu su partneriais prisidėjo prie elektrikų įgūdžių bei kompetencijų tobulinimo. Demonstracinį renginį vainikavo galutinio projekto rezultato – virtualus atviras mokymo-mokymosi kurso „Išmaniųjų matavimų ir namų automatikos įgūdžiai elektrikams“ pristatymas. Kurso kūrėjai – dėstytojai (Rima Strelčiūnienė, Gediminas Bačkys, Donatas Pelenis) pademonstravo, kaip jungtis prie kurso, kaip naudotis kurso teorine medžiaga, praktinėmis užduotimis ir klausimynais. Antrojoje dalyje buvo sudaryta galimybė patiems dalyviams išbandyti pasirinktas kurso temas, kurso kūrėjams užduoti su kurso naudojimu susijusius klausimus bei pastabas. Aktyviausieji demonstracinio renginio dalyviai buvo apdovanoti prizais.

Labiausiai renginio dalyvius sužavėjo virtualus atviras mokymo-mokymosi kursas. Dalyviai džiaugėsi galimybe nemokamai naudotis kursu gilinant žinias profesinėje srityje, tobulinant darbuotojų kompetencijas bei atnaujinant mokymo programų turinį.

Birutė Dalmantienė, Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakulteto dekanė, projekto vadovė

Ineta Pučkytė, Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakulteto praktinio mokymo vadovė, projekto koordinatorė

Galimi darbdaviai: