Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Pažymėta Tarptautinė kokybės diena

2018-11-09

2018 lapkričio 8 dieną Panevėžio kolegijoje buvo paminėta Tarptautinė kokybės diena.

Į šventę susirinkusius darbuotojus sveikino Kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas. Savo pranešimo metu dr. Gediminas Sargūnas supažindino su kolegijų vaidmeniu Lietuvos aukštojo mokslo sistemos tobulinimo procese. Buvo pristatyti kolegijų veiklos analizės rodikliai apimantys studijų kokybę, veiklos tinkamumą bei efektyvumą. Pateikta Panevėžio kolegijos analizė, lyginant su kitomis valstybinėmis kolegijomis, nurodytos gairės būtinos veiklos tobulinimui siekiant kokybiškų studijų užtikrinimo. Užbaigdamas direktorius palinkėjo optimizmo įveikiant visus aukštojo mokslo iššūkius.

Vadovybės atstovė kokybei dr. Dalia Susnienė pristatė Panevėžio kolegijoje atnaujintą Kokybės politiką ir jos dermę su Bolonijos procesu. Pranešime akcentuota, kad kolegijoje įdiegta kokybės vadybos sistema, turima kokybės politika ir Vidinės kokybės užtikrinimo sistema remiasi Bolonijos procesais bei Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis, kurios tampa nuolatinio veiklos tobulinimo įrankiu kiekvienam darbuotojui. Nuo kiekvieno darbuotojo požiūrio, visos Kolegijos darbo sutelktumo, priklauso, kaip ši sistema veikia ir veiks ateityje.

Akcentuojant darbuotojų svarbą kolegijai, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vadovė Ramūnė Švėgždienė pristatė darbo sąlygų ir psichologinio mikroklimato tyrimo kolegijoje rezultatus ir pateikė pasiūlymus veiklos tobulinimui.

Pažymint darbuotojų indėlį ir svarbą siekiant studijų ir veiklos kokybės kolegijoje, buvo įsteigtos keturios nominacijos. Už 2017 metų pasiekimus apdovanoti:

Nominacija „Metų proveržis 2017“

Nominacija „Metų mokslo ir verslo partnerystė“

Nominacija „Metų altruistas“

Nominacija „Metų versliausias“

Renginys buvo užbaigtas seminaru „Įdomios paskaitos menas“, kurį pravedė konsultantas ir treneris Linas Zaronskis.  Naudingas, įtraukiantis, prikaustantis dėmesį seminaras pateikė įdomią, aktualią medžiagą, kurią lydėjo visų susirinkusiųjų gera nuotaika.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE