Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Studentų mokslinė draugija tęsia veiklas

2018-12-21

Panevėžio kolegijos Studentų mokslinė draugija (SMD) vienija kolegijos studentus, aktyviai dalyvaujančius mokslo taikomojoje tiriamojoje veikloje. SMD kiekvieną pavasarį organizuoja studentų  konferenciją MOKSLO ŠAKNYS, kurios pranešimai publikuojami to paties pavadinimo periodiniame leidinyje.

Gruodžio 20 d. vyko metinis Studentų mokslinės draugijos (SMD) susirinkimas. SMD tarybos pirmininkas Gajus Šlenderis pristatė 2017-2018 m.m. veiklos ataskaitą. Buvo išrinkta nauja SMD taryba,  jos pirmininku antrąkart tapo IS-17 studentas Gajus Šlenderis. SMD taryba yra kolegialus valdymo organas, renkamas visuotiniame narių susirinkime vieneriems metams iš 9 narių. Susirinkime dalyvavo SMD kuratorė Socialinių mokslų fakulteto dekanės pavaduotoja Rimanta Pagirienė bei PankoSA prezidentas Antanas Aliušis.

 

 

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE