Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

[:lt]PRIĖMIMAS Į PERKVALIFIKAVIMO STUDIJAS „IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS“ [:]

2019-01-16

[:lt]Panevėžio kolegijoje  iki  2019 m. vasario 10 d. vykta  priėmimas į pedagoginės specializacijos modulį „IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS“

Perkvalifikavimo programa skirta asmenims, turintiems aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, besirengiantiems dirbti ir/ar dirbantiems pedagogais ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Programos apimtis –  90 kreditų (gali būti įskaitoma iki 30 kreditų pagal ankstesnių studijų rezultatus).

Studijų trukmė – nuo 1 iki 1,5 metų.

Orientacinė studijų kaina – 1000 Eur (priklausomai nuo įskaitytų kreditų skaičiaus).

Stojamoji įmoka – 30 Eur, studijų rezultatų įskaitymo kortelės parengimas – 7 Eur.

Studijos vykdomos savaitgaliais, t.y. penktadieniais ir šeštadieniais.

Baigus programą išduodamas studijų pažymėjimas, liudijantis  apie  įgytas profesines ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kompetencijas.

Stojantieji pateikia:

  1. Prašymą (rašomas kolegijoje);
  2. Mokslo baigimo diplomą bei jo priedą ar priedėlį (originalus ir kopijas);
  3. Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą ir kopiją);
  4. Dokumentinę nuotrauką.

Dokumentai priimami Panevėžio kolegijoje, Laisvės a.23, 113 kab.

Informacija teikiama el.p.: rimanta.pagiriene@panko.lt, tel. 8 671 42261 ar (845) 461 433

 [:]

Galimi darbdaviai: