Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Matematikos mokykla dvyliktokams

2019-02-11

Mieli dvyliktokai,

Norite geriau pasirengti matematikos valstybiniam brandos egzaminui? Kviečiame pakartoti ir pagilinti matematikos žinias Panevėžio kolegijos organizuojamoje MATEMATIKOS MOKYKLOJE.

Užsiėmimų laikas:  šeštadieniais (10.00 – 12.30 val.), balandžio 23 d. – antradienį.

Užsiėmimų vieta: Panevėžio kolegija, J. Jablonskio auditorija, 428 a. (Klaipėdos g. 3).

Registracija vyks internetu nuo vasario 11 d. iki vasario 20 d. Registracijos anketą rasite: https://apklausos.panko.lt/index.php/394874?lang=lt

Dalyvių vietų skaičius yra ribotas, todėl kviečiame paskubėti registruotis!

Užsiėmimų tvarkaraštis

Eil. nr. Temos pavadinimas Data Laikas
1. Realieji skaičiai. Aibės. Raidiniai reiškiniai 02-23 10.00-12.30
2. Algebrinės lygtys ir nelygybės, lygčių ir nelygybių sistemos 03-02 10.00-12.30
3. Tekstiniai uždaviniai 03-09 10.00-12.30
4. Sekos. Aritmetinės ir geometrinės progresijos 03-16 10.00-12.30
5. Funkcijos 03-23 10.00-12.30
6. Rodiklinės ir logaritminės funkcijos, rodiklinės ir logaritminės lygtys bei nelygybės 03-30 10.00-12.30
7. Trigonometrinės funkcijos, trigonometrinės lygtys 04-06 10.00-12.30
8. Funkcijos išvestinė. Išvestinių taikymas. Pirmykštė funkcija. Integralai 04-13 10.00-12.30
9. Kombinatorika ir tikimybių teorija 04-23 16.00-18.30
10. Geometrija. Vektoriai. Kursų apibendrinimas 04-27 10.00-12.30

Vienkartinis užsiėmimų registracijos mokestis – 15 eurų. Šis mokestis mokamas į Panevėžio kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT13 7300 0100 7417 2424, ,,Swedbank” AB, banko kodas 73000. Prašome registracijos mokestį sumokėti iki vasario 22 d.

Lankiusieji visus užsiėmimus gaus pažymėjimą, kuris suteiks papildomą 1 balą prie konkursinio balo stojantiems į Panevėžio kolegiją.

Detalesnę informaciją teikia Dalia Urbonienė, Studijų, karjeros ir užimtumo centro vadovė, kontaktai: tel. +370 45460590, dalia.urboniene@panko.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE