Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Įvyko diskusija „Buhalterinės apskaitos studijų programos absolventų pasirengimas darbo rinkai“

2019-02-13

Socialinių mokslų fakultete vyko diskusija „Buhalterinės apskaitos studijų programos absolventų pasirengimas darbo rinkai“.

Diskusijoje dalyvavo UAB ,,Oriksas” direktorė Rima Samoilova, AB Panevėžio energija vyriausioji finansininkė Daiva Skrupskelienė, buhalterė Rita Stašytė, UAB ,,Audito nauda“ auditorės padėjėja Karolina Andrukaitytė, AB ,,Kalnapilio tauro grupė” atstovė Rasa Murauskienė, Panevėžio rajono savivaldybės finansų skyriaus vyriausioji specialistė Lionė Sunklodienė.

Panevėžio kolegijai atstovavo pavaduotoja studijoms dr. Daiva Beržinskienė-Juozainienė, fakulteto dekanė dr. Rasa Glinskienė ir studijų programoje dėstantys dėstytojai Alma Skujienė, Sandra Žukauskienė,

Džiugu, kad Karolina, Rita ir Rasa – Panevėžio kolegijos studijų programos ,,Buhalterinė apskaita” absolventės, dabar jau atstovaujančios socialinius partnerius.

Studijų programos „Buhalterinė apskaita“ komiteto pirmininkė Ana Samuilova diskusijos dalyvius supažindino su programą vertinusių tarptautinių ekspertų išvadomis, pristatė studijų programos naujoves, pateikė socialinių partnerių apklausos rezultatus. Susitikimo metu diskutuota apie studijų programos „Buhalterinė apskaita“ absolventų pasirengimas buhalterio darbui besikeikiančių įstatymų lavinoje, praktikų naudą studentų įgūdžiams, kompiuterinių apskaitos programų taikymą studijų procese. Aptarta ir buhalterių trūkumo viešojo sektoriaus įmonėse problema.

Socialiniai partneriai gyrė, jų įmonėse dirbančius Panevėžio kolegijos studijų programos ,,Buhalterinė apskaita“ absolventus, už puikius teorinius ir praktinius pagrindus, norą pažinti ir tobulėti, reiklumą sau ir kitiems.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE