Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Naujos paslaugos bibliotekoje

2019-02-20

KNYGŲ UŽSAKYMAS NUOTOLINIU BŪDU

Informuojame, kad kolegijos bibliotekoje esančias knygas galima užsakyti nuotoliniu būdu, naudojantis ELEKTRONINIU KATALOGU. Taip pat galima ir prasitęsti turimus leidinius.

Užsakyti negalima leidinių, kurių statusas nurodytas SKAITYKLOJE. Kilus neaiškumams, prašome kreiptis į bibliotekos darbuotojas.

PASIŪLYK KNYGĄ BIBLIOTEKAI

Bibliotekos tinklapyje veikia nauja rubrika PASIŪLYK KNYGĄ BIBLIOTEKAI. Kviečiame naudotis šia paslauga ir siūlyti reikalingas knygas. Pagal galimybes biblioteka jas įsigis.

KOLEGIJOS MOKSLO ŽURNALAS

Atkreipiame dėmesį, kad kolegijos leidžiamas mokslo žurnalas „Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje – Applied Research in Studies and Practice“ (ISSN 2029-1280, eISSN 2669-0071) patalpintas į atvirąją prieigą. Žurnalo nuoroda: https://ojs.panko.lt

Prašome naudotis ir kitomis bibliotekos paslaugomis. Visas jas rasite užsukę kolegijos svetainėje į BIBLIOTEKOS tinklapį. Elektronines paslaugas rasite po rubrika ELEKTRONINIAI IŠTEKLIAI

KVIEČIAME NAUDOTIS BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS!

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE