Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Kovo 22 d. vyks ketinamos vykdyti studijų programos Elektromechanika vertinimas

2019-03-14
Panevėžio kolegijoje 2019 m. kovo 22 d. vyks ketinamos vykdyti studijų programos Elektromechanika vertinimas

 

DARBOTVARKĖ

Ekspertų grupė Doc. dr. Kazimieras Juzėnas (grupės vadovas)
  Prof. dr. Audrius Čereška
  Marijus Ambrozas
Koordinatorius Audrius Steponėnas
Dalyvauja Eimantė Bogdan SKVC Studijų vertinimo skyriaus patarėja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

 

Penktadienis, kovo 22 d.

 

09:15 – 10:00 Susitikimas su administracija
10:00 – 10:50 Susitikimas su programos aprašo rengimo grupe
10:50 – 11:30 Susitikimas su numatomais programos dėstytojais
11:30 – 12:30 Pietūs
12:30 – 13:15 Susitikimas su socialiniais partneriais, kurie suinteresuoti pagal programą numatomais rengti specialistais
13:15 – 14:30 Susipažinimas su auditorijomis, bibliotekomis ir kita materialiąja baze
14:30 – 15:00 Uždaras ekspertų grupės posėdis
15:00 – 15:15 Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu

 

Vieta (adresas, auditorija):  Klaipėdos g. 3, 424 kabinetas

Kontaktinis asmuo Birutė Dalmantienė, TMF dekanė,  mob. tel. +370 615 21556 birute.dalmantiene@panko.lt

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE