Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Nordplus Horizontal “Reducing Teacher Drop-Out Rate” – ReTeD projekto veiklos

2019-03-25

Toliau tęsiasi Nordplus Horizontal 2017 Nr. NPHZ-2017/10067 “Reducing Teacher Drop-Out Rate” – ReTeD projekto veiklos. Panevėžio kolegijos projekto komanda – Reda Jonušauskienė, Jovita Kaziukonytė, Neringa Stankevičienė, Dalia Urbonienė – kovo 18 – 22 d.d. pagal numatytą planą vykdė mokymus ikimokyklinio ugdymo institucijose dirbantiems pedagogams – mentoriams, jauniesiems pedagogams ir Panevėžio kolegijoje studijuojantiems būsimiesiems pedagogams. Mokymų programoje buvo numatyti teoriniai užsiėmimai kolegijoje ir praktiniai užsiėmimai ugdymo institucijose (vaikų lopšeliuose – darželiuose). Mokymų dalyviai išklausė ir aktyviai diskutavo temomis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo patirtis ir kaitos tendencijos, Mentorystė kaip studentų profesinių gebėjimų tobulinimo prielaida atliekant pedagoginę praktiką, Efektyvi komunikacija – kelias į ugdytojo sėkmę. Ugdymo institucijose vykusiuose praktiniuose užsiėmimuose per konkrečias darbines situacijas buvo bandoma atsakyti į klausimus:  Kodėl pedagogines studijas Lietuvoje renkasi ne patys geriausi? Ką daryti, kad pradedantis dirbti pedagogas nepabėgtų iš ugdymo institucijos? Kaip patyrę pedagogai galėtų perduoti patirtį jauniesiems kolegoms?. Kaip suprantama mentorystė ir mentoriaus kompetencijos? Koks mentorių požiūris į būsimųjų mokytojų profesinius gebėjimus ir jų tobulinimo praktines prielaidas? Kaip emocijos ir nuostatos daro įtaką mūsų gebėjimui klausyti ir suprasti? Kaip padaryti, kad bendravimas duotų rezultatą? Kaip dirbti su skirtingais žmonėmis? Kaip išlaikyti motyvaciją nuolat besikeičiančiomis sąlygomis?

Iš viso mokymuose dalyvavo 46 dalyviai, kurie liko patenkinti intensyvia mokymų programa. Kai kuriems žinios apie mentorystę buvo tikra naujiena. Balandžio mėnesį, tęsiant šių mokymų tematiką, numatoma išvyka į  Rygoje veikiantį inovatyvų lopšelį-darželį Creakids, o gegužės mėnesį vyks finalinis projekto partnerių susitikimas Rygoje, Latvijos universitete.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE