Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETO DĖSTYTOJAI LEDA KONFERENCIJOJE

2019-04-03

2019 m. kovo 29 d. Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto dėstytojai Ana Samuilova, Česlovas Bartkus, Alma Skujienė, Sigita Šimbelytė, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai (LEDA), dalyvavo pirmojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“ (Studies in a Changing Business Environment), kurią organizavo Alytaus kolegija kartu su Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija.

Pagrindinį pranešimą „Kaip technologijos keičia pasaulį?“ skaitė Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas  Levickis.

Konferencijoje pranešimus skaitė asociacijos nariai Mykolo Romerio universiteto doktorantė Ramutė Narkūnienė, Panevėžio kolegijos lektorius Česlovas Bartkus, Vilniaus kolegijos lektorė Rūta Tilvytienė, Mykolo Romerio universiteto docentė dr. Inga Žilinskienė irk t. Stendinius pranešimus pristatė svečiai iš Suvalkų valstybinės aukštosios mokyklos (Lenkija).

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė  pristatė konferencijos pranešimų medžiagą, kuri yra išspausdinta septintajame, jau tęstiniu tapusiame leidinyje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“, įtrauktame į tarptautinę IndexCopernicus duomenų bazę. Tarp dvidešimt penkių įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų straipsnių, trys – mūsų kolegijos dėstytojų.

Galimi darbdaviai: