Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

RESPUBLIKINĖ STUDENTŲ TIRIAMŲJŲ DARBŲ KONFERENCIJA „MOKSLO ŠAKNYS 2019“

2019-04-18

 

2019 m. balandžio 18 d. Panevėžio kolegijoje vyko tradicinė respublikinė studentų  tiriamųjų darbų konferencija „MOKSLO ŠAKNYS 2019“. Į jau devintą kartą Panevėžio kolegijos studentų mokslinės draugijos (SMD) organizuotą renginį susirinko 120 dalyvių iš ne tik iš  Panevėžio kolegijos, bet ir iš kitų aukštųjų mokyklų: Kauno technikos, Kolpingo, Socialinių mokslų, Utenos, Vilniaus  kolegijų, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, Lietuvos sporto universiteto. Plenarinio posėdžio moderatoriai SMD tarybos pirmininkas Gajus Šlenderis ir SMD narys Audrius Šimoliūnas pasveikino konferencijos svečius: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos atstovus, socialinius partnerius, Panevėžio kolegijos vadovus, dėstytojus.

Konferencijoje buvo pristatyti 48 studentų tiriamieji darbai. Atrinkti straipsniai publikuojami studentų tiriamųjų darbų konferencijos straipsnių rinkinyje „MOKSLO ŠAKNYS“,  Dešimtas leidinio „MOKSLO ŠAKNYS 2019“ numeris išleistas Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, skirtomis Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti. 39 straipsniuose aptariamos jaunimo gyvenimo aktualijos, nagrinėjami pasirinktos studijų krypties probleminiai klausimai, pristatomi atliktų tyrimų rezultatai.

Panevėžio kolegijos socialiniai partneriai įsteigė prizus geriausių straipsnių autoriams. Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorė Violeta Grigienė apdovanojo bendrosios praktikos slaugos studentę Žanetą Kulevičiūtę už temos aktualumą nagrinėjamą straipsnyje „Menstruacijų metu patiriamas skausmas“.  Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras už sveikos  gyvensenos propagavimą įteikė atminimo dovanėles socialinio darbo studentui Deividui Matukui už straipsnį „Elektroninių cigarečių populiarumas besimokančio jaunimo tarpe“ bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studentei  Inetai Pocevičiūtei už tyrimo apie savižudybes pristatymą. Žurnalas „Stominfo” skyrė metų leidinio prenumeratą burnos higienos studentei Aistei Kubiliūtei už straipsnį „Burnos sveikatos poveikis gyvenimo kokybei“. Geriausiu technologijos mokslų srities darbu  pripažintas aplinkos apsaugos studentės Ingos Čepaitės darbas „Aplinkos oro taršos valdymas UAB „Pakruojo šiluma“ katilinėse“. Socialinių mokslų srityje išskirti du straipsniai:  logistikos vadybos studentės Judita Jociūtė-Kauneckienės „Automobilių srautų automobilių stovėjimo aikštelėje prie prekybos centro tyrimas“ bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studentes Gitanos Banevičienės darbas „Neformalių edukacinių programų vaikams pasiūla ir poreikis“.

Po plenarinio posėdžio  darbas vyko 4-ose sekcijoje, kuriose buvo nagrinėjama specifinė įvairių studijų krypčių – biomedicinos, socialinio darbo, švietimo ir ugdymo, technologijos mokslų, teisės, verslo, vadybos – problematika. Kiekvienoje sekcijoje buvo pristatyta po 10-12 pranešimų.

Panevėžio kolegijos Studentų mokslinė draugija nuoširdžiai dėkoja visiems pranešimų ir straipsnių, jų tiriamiesiems darbams vadovavusiems dėstytojams bei Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, skyrusiai finansinę paramą Panevėžio kolegijos Studentų atstovybės parengtam jaunimo nevyriausybinių organizacijų projektui „Mokslo šaknys 2019“.

 

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE