Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

PANEVĖŽIO KOLEGIJA SKELBIA VIEŠĄ KONKURĄ DĖSTYTOJŲ PAREIGOMS EITI

2019-06-13

Panevėžio kolegija kviečia suinteresuotus asmenis dalyvauti viešame konkurse dėstytojų pareigoms eiti.

Viešasis konkursas dėstytojų pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevėžio kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 ir 2017 m. kovo 29 d. nutarimu Nr.V4-3 (redakcija).

Bendrieji atitikimo dėstytojo pareigoms krirterijai ir privalomi kvalifikaciniai reikalavimai kandidatams, dalyvaujantiems konkurse eiti dėstytojo pareigas, pateikti Nuostatuose.

Studijų kryptis / krypčių grupė Dalykai Pareigos Numatomas etato dydis Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai
Sveikatos mokslai Neurologinė kineziterapija.
Vidaus ligų ir geriatrinė kineziterapija.
Fizinė medicina ir reabilitacija.
Vadovavimas profesinės veiklos praktikoms bei studentų baigiamiesiems darbams.
Docentas 1,0 Biomedicinos mokslų srities daktaro laipsnis
Sveikatos mokslai Slaugos taikomieji tyrimai.
Chirurginė slauga.
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga.
Vadovavimas profesinės veiklos praktikoms bei studentų baigiamiesiems darbams.
Docentas 0,5 Biomedicinos mokslų srities  daktaro laipsnis
Sveikatos mokslai Dekoratyvinės kosmetikos procedūros.
Įvaizdžio kūrimas.
Išvaizdos stilius ir dizainas.
Bendroji kosmetologija ir kosmetinė diagnostika.
Vadovavimas profesinės veiklos praktikoms bei studentų baigiamiesiems darbams.
Lektorius 0,5 Ne žemesnis kaip magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilyginta aukštojo mokslo kvalifikacija ir sveikatos mokslų profesinis bakalauras (baigta grožio terapijos  ar kosmetologijos studijų programa) ar kosmetologo profesinė kvalifikacija;
praktinio darbo  patirtis kosmetologijos srityje ne mažiau kaip 3 metai
Statybos inžinerija Kelių projektavimas.
Kelių statiniai.
Inžinerinė, topografinė ir kompiuterinė braižyba
Lektorius 0,5 Ne žemesnis kaip magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilyginta aukštojo mokslo kvalifikacija ir statybos inžinerijos studijų krypties bakalauras.
Elektros inžinerija
Elektronikos inžinerija
Mechanikos inžinerija
Fizika.
Taikomoji fizika.
Elektromechanika.
Mechatronika
Lektorius 1,0 Ne žemesnis kaip fizikos studijų krypties magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilyginta aukštojo mokslo kvalifikacija

 

Kandidatai  pateikia  Panevėžio kolegijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriui (214 kabinetas, Laisvės a.23, Panevėžys)  šiuos dokumentus:

  1. Prašymą (Nuostatų 6 priedas);
  2. Asmens dokumento kopiją;
  3. Kandidato, dalyvaujančio konkurse užimti dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anketą (Nuostatų 7 priedas);
  4. Nuostatų 35.2 ar 36.2 punktuose kandidatams nurodytų privalomų reikalavimų įvykdymą įrodančius dokumentus.
  5. Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių mokslo vardų atestatų kopijas, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų kopijas, rekomendacijas (kandidato nuožiūra, atsižvelgiant į pateiktą informaciją kandidato anketoje);
  6. Papildomus dokumentus, įrodančius pedagoginę ir metodinę, mokslinę (meninę), praktinę, organizacinę ir projektinę veiklą arba kvalifikaciją (kandidato nuožiūra, atsižvelgiant į pateiktą informaciją kandidato anketoje).

Dokumentų pateikimo galutinis terminas  –  2019 m. birželio 20 d.  17.00 val.

Papildoma informacija teikiama:

Tel.  (45) 460324, (45) 460213;

El. paštu: kolegija@panko.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE