Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Kolegija minėjo Panevėžio mokytojų seminarijos 100-metų jubiliejų

2019-05-28

2019 m. gegužės 23 d. Panevėžio kolegijoje vyko konferencija „Pedagogų rengimas: vakar, šiandien, rytoj“, skirta Panevėžio mokytojų seminarijos 100-mečiui paminėti.

Renginį muzikiniu sveikinimu pradėjo Panevėžio vaikų muzikos mokyklos auklėtinis Mantas Tušas. Konferencijos dalyvius sveikinimo Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Rasa Juknevičienė, Guoda Burokienė, Povilas Urbšys. Studentų teatras, vadovaujamas lektorės Daivos Andrašūnienės, parengė istorinę-literatūrinę kompoziciją, supažindinančią su  svarbiausias Panevėžio mokytojų seminarijos faktais.  VšĮ Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė Lionė Lapinskienė papasakojo apie mokytojų inteligentų ugdymo procesą  Panevėžio mokytojų seminarijoje  1919–1936 metais. VDU Švietimo akademijos mokslininkė doc. dr. Ramutė Teresė  Bruzgelevičienė, 2018 metų Meilės Lukšienės premijos laureatė, pristatė pranešimą „Mokytojų rengimas sėkmingam darbui visą karjerą: tarp utopijos ir realybės“. Panevėžio miesto ir rajono administracijų švietimo skyrių atstovės Aušra Gabrėnienė ir Nijolė Vanagienė apžvelgė pedagogų poreikio situaciją miesto ir rajono švietimo įstaigose. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė dalijosi mintimis apie pedagogų rengimo iššūkius kolegijoms.

Po plenarinio posėdžio Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėja Vilija Raubienė pakvietė į susirinkusius Panevėžio mokytojų seminarijos 1919–1936 m. absolventų vinječių parodos atidarymą, kartu su kolegijos direktoriumi priėmė dovaną – įrėmintą originalią vinjetę iš 1926 m. Panevėžio mokytojų seminarijos auklėtinio Povilo Aleliūno dukros Vidos-Beatos Aleliūnaitės.

Antrojoje renginio dalyje Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto lektorė Reda Jonušauskienė supažindino su pedagogų rengimu Panevėžio kolegijoje. Po pranešimo Panevėžio miesto ugdymo įstaigų vadovai, dėstytojai, studentai, absolventai, mokytojai aptarė ugdymo turinio pokyčius,  diskutavo švietimo politikos, pedagogo profesijos prestižo ir kitais pedagogų bendruomenei aktualiais klausimais.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE