Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Inžinerinė vadyba – nauja tarpkryptinė studijų programa Panevėžio kolegijoje

2019-06-11

Šiuolaikinė darbo rinka yra itin dinamiška, verslo poreikiai kinta kasmet, todėl Lietuvos aukštojo mokslo institucijos privalo nuolat sekti ir tirti šalies verslo bei darbo rinką bei reaguoti ir adaptuoti studijų pasiūlą. Nepakanka žinoti, koks potencialiai didžiausias darbuotojų poreikis tam tikruose sektoriuose, reikia naujai įvertinti susiklosčiusią situaciją rinkoje ir numatyti verslo struktūrų transformacijas, sektorių susiliejimo tikimybes, pareigybių kaitą. Verslas vis garsiau kalba apie specialistus, kurie taps paklausiausiais darbo rinkoje ateityje – tai dvi ir daugiau sričių kompetencijų turintys darbuotojai. Tarptautinės personalo atrankos ir laikino įdarbinimo kompanijos „Manpower“ atstovų įžvalgos rodo, kad dviejų ir daugiau specialybinių kompetencijų turinčių darbuotojų poreikis darbo rinkoje nenumaldomai auga. Atsižvelgdamas į šias tendencijas Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas parengė naują tarpkrytinę studijų programą „Inžinerinė vadyba“, kurią Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) akreditavo 5 studijų metams.

„Iš verslo partnerių lūpų girdime, jog įmonės pasiryžusios įdarbinti darbuotojus, jei šie turi skirtingų profesinių žinių ir kompetencijų, geba derinti lyderystės, vadybos kompetencijas su analitiniu technologiniu mąstymu. Dabartinėje, sparčiai besikeičiančioje technologijų ir informacijos, aplinkoje kūrybiškumui neužtenka vien tik įkvėpimo, reikia išmanyti ir tam tikras technologijas, turėti specifinius įgūdžius. Tai rodo, kad ateityje darbo patirties stygių kompensuos tarpdisciplininės žinios. Tarpkryptiškumas leidžia sukurti aplinką, kurioje gimsta naujos idėjos, inovacijos, o studentai įpranta mąstyti platesniame kontekste„ – teigia Socialinių mokslų  fakulteto dekanė dr. Rasa Glinskienė.

Kuriant naują Panevėžio kolegijos „Inžinerijos vadyba“ studijų programą, atsižvelgta į tai, kad informacijos viešoje erdvėje analizė rodo, kad organizuoti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų parengimą ir administruoti, koordinuoti jų įgyvendinimą – realizuoja paskirti projektų administratoriai (įgalioti asmenys, pasirinktos įmonės), kurie  šiems procesams vadovauja ir inžinerinio išsilavinimo neturintys, baigę vadybos ir/ar verslo administravimo studijas asmenys.

Šį faktą patvirtino ir ne vienerius metus daugiabučių namų administravimo rinkoje Aukštaitijos regione lyderiaujančios įmonės – UAB “Aukšatitijos būstas” – vadovas Ipolitas Skukauskas teigdamas, kad neretas atvejis, kuomet minėtoje sferoje veikiančiose įmonėse net ir inžinieriaus, administratoriaus pareigas eina tinkamo išsilavinimo neturintys asmenys, todėl įmonės investuoja į šių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. Itin problematiška aplinkybė ta, kad paprastai kvalifikacijos kėlimo programos būna orientuotos vienos, siaurai specializuotos inžinerinės srities žinioms suteikti – reikiamų kompetencijų įgijimo procesas užtrunka. Šiuo požiūriu Programos poreikis neginčytinas.

Programos poreikį išsakė ir studijų programos rengimo darbo grupės organizuoto Apskrito stalo diskusijoje dalyvavę ir kitų susijusių veiklos sričių atstovai. Diskusijoje dalyvavo Panevėžio miesto verslo atstovai iš įvairių inžinerinio sektoriaus įmonių (EA Baltic, UAB, IĮ „Plieninė sklendė“, Gikniaus įmonė „Kaukas“, UAB „Indastrus“, UAB „Jaukurai“, UAB „Merlangas, UAB „Serpantinas“). Pažymėtina, kad tokių absolventų kompetencijų portfelio poreikį taip pat patvirtina ir Panevėžio Prekybos, Pramonės ir Amatų rūmų, UAB „Kasmonta“, UAB „Panevėžio Lytagra“ vadovai.

Programos absolventai, įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galės dirbti vadovų asistentais, projektų vadovų asistentais įmonėse, veikiančiose statybos, būsto atnaujinimo (modernizavimo) ir priežiūros įmonėse, vadybininkais specializuotose elektros, statybos prekių ir paslaugų įmonėse bei viešojo sektoriaus organizacijose (veikiančiose su pastatų priežiūra susijusiose srityse). Pažymėtina, kad įgytų vadybos, inžinerijos ir bendrųjų kompetencijų dėka absolventai gebės suburti skirtingų sričių specialistų komandas konstruktyviam darbui, organizuoti statinių profilaktinės priežiūros darbus, rengti sąmatinę konkursinę dokumentaciją, gebės atlikti kainų lygio statybos rinkoje tyrimą ir analizę, skaityti darbo brėžinius, surinkimo ir elektrinių schemų brėžinius, organizuoti ir užtikrinti saugų darbą, apibūdinti darbų sudėtį ir paskirtį, parengti paslaugų pirkimo konkursui reikalingus dokumentus, vertinti finansavimo ir aprūpinimo medžiagomis šaltinius, bendrauti su užsakovais, tinkamai pristatant, parduodant minėtas paslaugas.

Tiems, kas pasirinks šias studijas valstybės nefinansuojamose vietose Panevėžio kolegija studijų programai „Inžinerinė vadyba“ taiko mažesnę nei kitų socialinių mokslų studijų programų kainą.

Studijų programos aprašai artimiausiu metu atsiras valstybiniuose registruose, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) interneto svetainės pasirinkimuose pildant prašymus studijuoti.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE