Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Diplomuotos mokytojos įgijo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kompetencijas

2019-07-03

2019 birželio 26-28 d.  Panevėžio kolegijoje įteikti 25 studijų pažymėjimai pedagogėms, baigusioms savaitgalines 90 kreditų apimties pedagoginės specializacijos modulio „IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS“ studijas. Ši nuo 2013 metų vykdoma perkvalifikavimo programa skirta asmenims, turintiems aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, ketinantiems dirbti ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Šiemet modulį baigė pradinių klasių, muzikos, dailės, lietuvių ir anglų kalbų, šokių, fizikos ir kitų dalykų mokytojos bei socialinės pedagogės ne tik iš Panevėžio, bet ir iš Anykščių, Kauno, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Šiaulių, Vilniaus, Utenos. Dauguma jų atliko praktikas ir jau dirba šių miestų vaikų lopšeliuose – darželiuose.

 

Nauja perkvalifikavimo modulio grupė bus renkama rugsėjo mėnesį. Daugiau  informacijos  el. paštu rimanta.pagiriene@panko.lt

Galimi darbdaviai: