Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Finansinės ataskaitos 2019 m.

2019-12-31

Atsisiųsti: Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2019 metais ataskaita

Atsisiųsti: Metinės finansinės ataskaitos 2019 m. gruodžio 31 d.

Atsisiųsti: Metinės biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 m. gruodžio 31 d.

Atsisiųsti: Ketvirtinės finansinės ataskaitos 2019 m. rugsėjo 30 d.

Atsisiųsti: Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 m. rugsėjo 30 d.

Atsisiųsti: Ketvirtinės finansinės ataskaitos 2019 m. birželio 30 d.

Atsisiųsti: Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-30

Atsisiųsti: Ketvirtinės finansinės ataskaitos 2019 m. kovo 31 d.

Atsisiųsti: Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-03-31

Galimi darbdaviai: