Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

PRIĖMIMAS Į MODULIO „IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS“ PERKVALIFIKAVIMO STUDIJAS

2019-08-27

Panevėžio kolegijoje  iki  2019 m. rugsėjo 15 d. vyksta priėmimas į pedagoginės specializacijos modulį „IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS“.

Perkvalifikavimo  programa skirta asmenims, turintiems aukštąjį pedagoginį (tačiau ne ikimokyklinio ugdymo) išsilavinimą, besirengiantiems dirbti  pedagogais ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Programos apimtis –  90 kreditų (gali būti įskaitoma iki 30 kreditų, atsižvelgiant į ankstesnių studijų rezultatus).

Studijų trukmė – nuo 1 iki 1,5 metų.

Orientacinė studijų kaina – 1000 Eur (priklausomai nuo įskaitomų kreditų skaičiaus).

Stojamoji įmoka – 40 Eur, studijų rezultatų įskaitymo kortelės parengimas – 7 Eur.

Studijos vykdomos savaitgaliais, t.y. penktadieniais ir/ar šeštadieniais.

Baigus programą išduodamas studijų pažymėjimas, liudijantis  apie  įgytas profesines ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kompetencijas.

Stojantieji pateikia:

  1. Prašymą (rašomas kolegijoje);
  2. Mokslo baigimo diplomą bei jo priedą ar priedėlį (originalus ir kopijas);
  3. Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą ir kopiją);
  4. Dokumentinę nuotrauką.

Dokumentai priimami Panevėžio kolegijoje, Laisvės a.23, 113 kab.

Informacija teikiama el.p.: rimanta.pagiriene@panko.lt, tel. 8 671 42261 ar (845) 461 433

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE