Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

AUKŠTAITIJOS SAVIŠVIETOS AKADEMIJOS (ASA) NAUJŲ MOKSLO METŲ PRADŽIA (tvarkaraštis)

2019-10-09

Aukštaitijos savišvietos akademija (ASA) 2019 m. spalio 3 d. pradėjo naujus mokslo metus. Susirinkusius pasveikino Kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms dr. Daiva Beržinskienė – Juozainienė,  linkėdama senjorams geros sveikatos ir pažinimo džiaugsmo, atrandant save naujose veiklose. Socialinių mokslų fakulteto dekano pavaduotoja Rimanta Pagirienė pristatė 2019-2020 m.m. tvarkaraštį. Šiais mokslo metais ASA klausytojai tradiciškai kviečiami mokytis anglų ir vokiečių kalbų, tobulinti darbo kompiuteriu įgūdžius, dalyvauti sąnarių mankštoje, muzikos terapijos užsiėmimuose. Kolegijos lektoriai skaitys senjorams paskaitas įvairia tematika: „Šiluminės energijos pastatuose išsaugojimas“, „Mokesčių naujovių aktualijos“, „Dantų ligos ir jų pasekmės. Burnos higienos priemonės“, „Kas tai yra teisė?“, „Organų donorystė ir transplantacija“.

Mokslo metų naujovės – lektoriaus Ramūno Juknos psichologijos paskaitos,  diskusijos ir konsultacijos bei teisės mokslų daktaro Giedriaus Nemeikšio mediatorių mokymai. Teisminė mediacija –  taikaus asmenų ginčo sprendimo būdas teisme. Pagrindinė tokios mediacijos paskirtis – padėti šalims išspręsti ginčą taikiai, šiam tikslui pasitelkiant tarpininką – mediatorių (tarpininką, taikdarį). Asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo reikalavimus, išklausęs 40 val. apimties mokymus, gali laikyti egzaminą ir pretenduoti būti įtrauktas  Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą.

Po atidarymo senjorai klausėsi lektoriaus iš Kauno Aleksandro Žarskaus paskaitos „Brangi ir pigi medicina. Ketozė ir ketolizė‘. Kazimieras Ilginis Panevėžio sveikuolių vardu pakvietė ASA klausytojus dalyvauti ir kitose šio lektoriaus paskaitose, kurios vyks kiekvieną  pirmą mėnesio ketvirtadienį 18 val., Kolegijos aktų salėje, Klaipėdos g.3.

Tikimės, bendradarbiavimas  su miesto sveikuoliais bus abipusiai naudingas ir padės tenkinti panevėžiečių mokymosi visą gyvenimą poreikį.

Daugiau informacijos apie ASA veiklas galima rasti www.panko.lt  svetainėje, tel. pasiteiravimui  (8 45) 461 433;Mob.:8 671 422 61 ar  el.p.: rimanta.pagiriene@panko.lt

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE