Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Auklėtojų padėjėjų psichologinių – pedagoginių kompetencijų tobulinimas

2019-11-19

Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis įgyja naujas formas. 2019 m. lapkričio 14-15 d. Panevėžio kolegijos lektorės Daiva Ramanauskienė ir Rimanta Pagirienė vedė mokymus lopšelio – darželio „Dobilas“ auklėtojų padėjėjoms. Atlikdamos  tikslingas praktines užduotis mokymų dalyvės mokėsi pažinti save: išsiaiškinti savo nuostatas, įsitikinimus, emocijas, atpažinti savybes, formuojančias asmens tapatumą, suprasti savo elgesį įvairiose gyvenimo situacijose, įvardinti savo gyvenimo stilių. Antrą mokymų dieną auklėtojų padėjėjos aptarė aktualius profesinės etikos klausimus, bandė įsigilinti į pedagoginės veiklos ypatumus, susipažino su mokytojo profesijos iššūkiais. Mokymų dalyvės nuoširdžiai bendravo su lektorėmis, stebino savo žingeidumu, gebėjimu remtis sukaupta asmenine patirtimi. Labai tikimės,  kad  įgytas žinias ir gebėjimus auklėtojų padėjėjos galės pritaikyti net tik darbe,  bet ir gyvenime.

 

 

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE