Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegija skelbia viešą konkursą dėstytojo pareigoms eiti

2019-12-05

Viešasis konkursas dėstytojų pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevėžio kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 ir 2017 m. kovo 29 d. nutarimu Nr.V4-3 (redakcija).

Bendrieji atitikimo dėstytojo pareigoms kriterijai ir privalomi kvalifikaciniai reikalavimai kandidatams, dalyvaujantiems konkurse eiti dėstytojo pareigas, pateikti Nuostatuose.

Studijų kryptis/krypčių grupė Dalykai Pareigos Numatomas etato dydis Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai
Statybos inžinerija Statybinės medžiagos. Statybos technologijos. Statybos organizavimas. Darnioji urbanistika. Geotechnika. Lektorius 1,0 Ne žemesnis kaip statybos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilyginta aukštojo mokslo kvalifikacija

 

Kandidatai pateikia Panevėžio kolegijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriui (214 kabinetas, Laisvės a.23, Panevėžys) šiuos dokumentus:
1. Prašymą (Nuostatų 6 priedas);
2. Asmens dokumento kopiją;
3. Kandidato, dalyvaujančio konkurse užimti dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anketą (Nuostatų 7 priedas);
4. Nuostatų 36.2 punkte kandidatui nurodytų privalomų reikalavimų įvykdymą įrodančius dokumentus.
5. Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių mokslo vardų atestatų kopijas, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų kopijas, rekomendacijas (kandidato nuožiūra, atsižvelgiant į pateiktą informaciją kandidato anketoje);
6. Papildomus dokumentus, įrodančius pedagoginę ir metodinę, mokslinę (meninę), praktinę, organizacinę ir projektinę veiklą arba kvalifikaciją (kandidato nuožiūra, atsižvelgiant į pateiktą informaciją kandidato anketoje).

Dokumentų pateikimo galutinis terminas – 2019 m. sausio 6 d. 16.00 val.
Papildoma informacija teikiama:
Tel. (45) 460324, (45) 460213;
El. paštu kolegija@panko.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE