Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

PRIĖMIMAS Į PEDAGOGINĖS SPECIALIZACIJOS MODULĮ „IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS“

2020-02-04

Panevėžio kolegijoje iki 2020 m. vasario 20 d. vyksta priėmimas į pedagoginės specializacijos modulį „IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS“. Perkvalifikavimo programa skirta asmenims, turintiems aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, besirengiantiems dirbti pedagogais ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Programos apimtis – 90 kreditų (gali būti įskaitoma iki 30 kreditų, atsižvelgiant į ankstesnių studijų rezultatus).
Studijų trukmė – nuo 1 metai.
Orientacinė studijų kaina – 1000 Eur (priklausomai nuo įskaitomų kreditų skaičiaus).
Stojamoji įmoka – 40 Eur, studijų rezultatų įskaitymo kortelės parengimas – 7 Eur.
Studijos vykdomos savaitgaliais, t.y. penktadieniais ir/ar šeštadieniais.
Baigus programą išduodamas studijų pažymėjimas, liudijantis  apie įgytas profesines ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kompetencijas.
Stojantieji pateikia:
1. Prašymą (rašomas kolegijoje);
2. Mokslo baigimo diplomą bei jo priedą ar priedėlį (originalus ir kopijas);
3. Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą ir kopiją);
4. Dokumentinę nuotrauką.
Dokumentai priimami Panevėžio kolegijoje, Laisvės a.23, 113 kab.
Informacija teikiama el.p.: rimanta.pagiriene@panko.lt, tel. 8 671 42261 ar (845) 461 433

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE