Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS KVIEČIA Į MOKYMUS!

2020-02-04

Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas kviečia norinčius pagilinti savo žinias registruotis į 2020 m. nuo vasario mėn. planuojamas pradėti vykdyti neformalaus švietimo programas ir seminarus:

MEDIATORIŲ MOKYMAI (40 val.)

Pradžia:  2020 m. vasario 25 d., 17.00 val., kolegijos centriniuose  rūmuose, 122 auditorija.

Mokymai vyks 2020 m. vasario – kovo mėn.,  antradieniais ir ketvirtadieniais, 17.15 – 20.15 val.

Dalyviai susipažins su teismine meditacija. Programa parengta pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintus minimalius mokymų mediacijos tema reikalavimus.

Kaina dalyviui90 Eur.

 

VERSLO APSKAITOS PRADMENYS  (92 val.)

Pradžia:  2020 m. kovo  5  d., 17.10 val..  Laisvės a. 3, 126 auditorija

Data: 2020 m.  kovas – gegužė,  antradieniais ir ketvirtadieniais, 17.15 – 20.15 val.

Programa skirta visiems, siekiantiems įgyti buhalterinės apskaitos pagrindus, ar/ir norintiems pagilinti  žinias. Programos tikslas ‒ suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurių pakaktų tinkamai tvarkyti įmonės apskaitą nuo pirminių apskaitos dokumentų sudarymo, apskaitos duomenų registravimo, grupavimo, apdorojimo iki finansinių ataskaitų  parengimo. Dalyviai išmoks tvarkyti mažų įmonių buhalterinę apskaitą, rengti finansinę, mokestinę atskaitomybę.

Kaina dalyviui  –  140 Eur.

 

Seminaras KOMUNIKACIJA SU JAUNĄJA KARTA: KAIP SUSIKALBĖTI IR ĮVEIKLINTI (8val.)

Data: 2020 m.  kovo 18  d., trečiadienį,  10.00 val.

Specialių reikalavimų dalyviams nėra. Dalyviais gali būti bet kokio tipo ugdymo institucijos darbuotojai ir vadovai, ugdytinių tėvai. Seminaro tikslas –  tobulinti  gebėjimus efektyviai bendrauti  su Y ir Z kartos atstovais. Išklausę programą dalyviai įgis žinių apie jaunosios kartos elgsenos ypatumus, emocinius ir komunikacinius poreikius, gebės nustatyti Y ir Z kartos vertybes ir prioritetus, veiklos motyvus bei motyvacijos kryptis.

Kaina dalyviui  –   18 Eur.

 

Seminaras  ASMENINĖ LYDERYSTĖ (8 val.)

Data: 2020 m.  kovo 26  d., ketvirtadienį,  10.00  val.

Specialių reikalavimų dalyviams nėra.  Siekiant susitelkti sėkmingai veiklai lyderystė gali reikštis trijuose lygmenyse – asmeninės lyderystės, tarpasmeninės lyderystės ir organizacinės lyderystės. Ši programa skirta asmeninės lyderystės gebėjimams, t.y. savęs pažinimo, savęs motyvavimo ir savęs ugdymo, stiprinti. Seminaro tikslas – suteikti žinių apie su vidinėmis nuostatomis ir vertybėmis siejamų asmeninių savybių sąlygojamus gebėjimus, reikalingus siekiant susitelkti sėkmingai veiklai.

Kaina dalyviui  –   18  Eur.

 

Baigusiems mokymus išduodami Panevėžio kolegijos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

 

Informacija  el. paštu ar telefonais:

rimanta.pagiriene@panko.lt
Tel.: (8 45) 461 433;

Mob.: 8 671 422 61

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE