Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžyje steigiama matematikos, informatikos ir fizikos akademija (MIFA)

2020-02-10

Panevėžyje abiturientų, besirenkančių inžinerines aukštojo mokslo studijas, skaičius kasmet mažėja, miesto ir rajono įmonės nėra aprūpinamos reikalingais specialistais, todėl dėl kvalifikuoto inžinerinio personalo stokos dalis investicijų aplenkia Panevėžio regioną.

Nors Panevėžio kolegija ir Kauno technologijos universiteto Panevėžio fakultetas rengia įvairių inžinerinių krypčių (elektros ir automatikos, elektromechanikos, statybos inžinerijos, informacinių sistemų, kompiuterinių tinklų administravimo ir kt.) specialistus, kasmet vis mažiau stojančiųjų renkasi šias studijų programas, todėl mažėja parengtų specialistų skaičius, netenkinamas darbo rinkos poreikis.

Panevėžio miesto ir regiono gimnazijos bei progimnazijos neturi pakankamų išteklių propaguoti ir skatinti inžinierinių specialybių pasirinkimo svarbos, negali motyvuoti ir įtakoti abiturientų rinktis šias specialybes ir likti studijuoti Panevėžyje. Dalis abiturientų nesirenka tiksliųjų mokslų valstybinių egzaminų arba juos išlaiko žemais balais, todėl negali pretenduoti į valstybės finansuojamas aukštojo mokslo studijas.

Panevėžio kolegija, Panevėžio savivaldybė, Panevėžio Prekybos, Pramonės ir Amatų rūmai bei Juozo Balčikonio gimnazija bendradarbiavimo sutarties pagrindu steigia Matematikos, Informatikos ir Fizikos Akademiją (MIFA).

Pagrindiniai MIFA tikslai: vystyti moksleivių inžinerinį mąstymą, skatinti jų domėjimąsi tiksliaisiais mokslais, išsamiai supažindinti su inžinerinių mokslų studijomis aukštojoje mokykloje; ugdyti moksleivių praktinius gebėjimus matematikos, informatikos ir fizikos mokslų kryptyse; motyvuoti abiturientus rinktis inžinierines specialybes, reikalingas Panevėžio regiono pramonės įmonėms ir smulkiam bei vidutiniam verslui; padėti abiturientams pasiekti aukštesnio tiksliųjų mokslų  baigiamųjų  egzaminų įvertinimo, kad jie galėtų stoti į valstybės finansuojamas studijas aukštosiose mokyklose.

MIFA mokslo metus sudarys du, po 12 savaičių truksiantys, semestrai: rudens (rugsėjo – gruodžio laikotarpyje) ir pavasario (vasario – gegužės laikotarpyje).

Pavasario semestras skirtas 4-os gimnazijos klasės moksleiviams, pasirinkusiems inžinerines studijas, startuos jau vasario 29 d. Užsiregistravusiesiems gimnazistams bus rengiami matematikos, informatikos ir fizikos žinių gilinimo kursai pagal specialiai sudarytas mokymo programas.

Žinių gilinimo kursai vyks penktadieniais arba šeštadieniais kolegijoje, sudarant galimybes tą pačią dieną mokytis vienos, dviejų arba visų trijų disciplinų (matematika, informatika, fizika) tam pačiam moksleiviui. Pasirinkusiems vieną discipliną bus galimybė mokytis darbo dienomis (pagal pageidavimus, susidarius moksleivių grupei).

Numatomas besimokančių skaičius – iki 100 moksleivių, sudarant 5 grupes. Moksleivių skaičius grupėje – 20 žmonių. Kursų pabaigoje moksleiviai laikys žinių patikrinimo egzaminą/testą.

Mokiniams MIFA užsiėmimai bus nemokami. Baigę pavasario semestro programą ir sėkmingai išlaikę žinių patikrinimo egzaminą/tęstą moksleiviai gaus MIFA baigimo pažymėjimus. Jiems bus pridedamas papildomas konkursinis balas stojant per LAMA BPO į Panevėžio kolegiją studijuoti savo lėšomis.

MIFA naujienas galite sekti socialiniame tinkle „Facebook“: https://www.facebook.com/mifakademija

Daugiau informacijos:

Dalia Urbonienė
Studijų, karjeros ir užimtumo centro vadovė
dalia.urboniene@panko.lt
Tel. (8 45) 46 05 90

Laima Mikalajūnienė
Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyriaus vadovė
laima.mikalajuniene@panko.lt
Tel. (8 45) 43 30 44

Galimi darbdaviai: