Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Panevėžio kolegijos atstovės dalyvavo tarptautinėje Švietimo, mokslo ir karjeros parodojeTaškente

2020-03-09

https://jp.lt/panevezio-kolegijos-atstoves-dalyvavo-tarptautineje-svietimo-mokslo-ir-karjeros-parodojetaskente/

Galimi darbdaviai: