Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Panevėžio kolegijoje įgytas žinias sėkmingai pritaiko operacinėje

2020-03-17

https://jp.lt/panevezio-kolegijoje-igytas-zinias-sekmingai-pritaiko-operacineje/

Galimi darbdaviai: