Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

[:lt]NUOTOLINIŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS[:]

2020-05-08

[:lt]Vadovaujantis Panevėžio kolegijos direktoriaus 2020-05-06 d. įsakymu Nr. V1-90
visas studijų procesas ne baigiamųjų kursų studentams iki 2020-06-30 d. bus vykdomas
nuotoliniu būdu.

Egzaminai nuotoliniu būdu bus vykdomi pagal Studijų karjeros ir užimtumo centro
sudarytus egzaminų tvarkaraščius. Egzaminai organizuojami naudojantis vaizdo konferencijų
organizavimo įrankį ZOOM, Google Meet, nuotolinio mokymosi sistemą Moodle ir kt.
įrankius.

Išsami informacija pateikiama Nuotolinio egzamino rekomendacijos[:]

Galimi darbdaviai: