Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

NUOTOLINIŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

2020-05-08

Vadovaujantis Panevėžio kolegijos direktoriaus 2020-05-06 d. įsakymu Nr. V1-90
visas studijų procesas ne baigiamųjų kursų studentams iki 2020-06-30 d. bus vykdomas
nuotoliniu būdu.

Egzaminai nuotoliniu būdu bus vykdomi pagal Studijų karjeros ir užimtumo centro
sudarytus egzaminų tvarkaraščius. Egzaminai organizuojami naudojantis vaizdo konferencijų
organizavimo įrankį ZOOM, Google Meet, nuotolinio mokymosi sistemą Moodle ir kt.
įrankius.

Išsami informacija pateikiama Nuotolinio egzamino rekomendacijos

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE