Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

SIŪLO DARBĄ: TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ, MARKETINGO IR PROJEKTŲ SKYRIAUS VADOVAS

2020-06-19
SIŪLOME DARBĄ TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ, MARKETINGO IR PROJEKTŲ SKYRIAUS VADOVO POZICIJAI UŽIMTI⠀Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyriaus vadovas privalo:⠀1. užtikrinti Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyriaus darbuotojų darbo efektyvumą ir atsakyti už jų veiklos rezultatus ir kokybę;⠀
2. formuoti Kolegijos marketingo politiką;⠀
3. koordinuoti ir kontroliuoti Kolegijos strateginio bei metinio veiklos planų sudarymą ir vykdymą;⠀
4. rengti metinį Kolegijos renginių planą ir koordinuoti jo vykdymą;⠀
5. organizuoti Kolegijos renginius, bendradarbiaujant su Kolegijos padaliniais;⠀
6. koordinuoti ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą bei įgyvendinti tarptautiškumo skatinimo strategiją;⠀
7. koordinuoti įvairių projektų paieškos, planavimo, rengimo ir įgyvendinimo, įtraukiant visus akademinės bendruomenės narius, procesą;⠀
8. sudaryti „minkštųjų“ projektų metinį planą ir koordinuoti jo vykdymą;⠀
9. dalyvauti Kolegijos kokybės vadybos sistemos atnaujinimo ir tobulinimo projektuose, prisidėti prie jų įgyvendinimo;⠀
10. teikti informaciją Kolegijos bendruomenei apie Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyriaus veiklą ir pasiektus rezultatus;⠀
11. koordinuoti informacijos apie Kolegijos veiklą pateikimą visuomenei.⠀


Reikalavimai darbuotojui:⠀1. Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyriaus vadovą tiesiogiai pavaldus Kolegijos direktoriui.⠀
2. Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyriaus vadovas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:⠀
2.1. turėti ne žemesnį kaip magistro ar jam prilygstantį kvalifikacinį laipsnį;⠀
2.2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, susijusiais su Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyriaus veikla;⠀
2.3. gebėti laisvai bendrauti bent viena užsienio (ES šalių) kalba, pageidautina anglų kalba;⠀
2.4. turėti darbo su įvairiais projektais įgūdžių.⠀
Privalumas – panašaus pobūdžio darbo patirtis, darbo patirtis švietimo įstaigoje.⠀


Siūlo:⠀


Kolegija sudaro galimybes kelti kvalifikaciją, dalyvaujant konferencijose, seminaruose, mokymuose, stažuotėse.⠀
Aprūpinama reikalingomis darbo priemonėmis.⠀


Atlyginimas:⠀


1000-1230 €/mėn. neatskaičius mokesčių⠀
už papildomas funkcijas, veiklas gali būti mokami priedai, priemokos ar išmokos, vadovaujantis Panevėžio kolegijos darbo apmokėjimo sistema. Su atrinktu kandidatu būtų sudaroma terminuota darbo sutartis 2-3 m. (darbuotojos nėštumo ir gimdymo, atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiui)⠀


Kviečiame visus susidomėjusius darbo pasiūlymu iki 2020 m. liepos 7 d. atsiųsti savo CV ir motyvacinį laišką el. adresu ramune.svegzdiene@panko.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE