Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Priima į perkvalifikavimo modulį „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“

2020-06-23

Panevėžio kolegijoje vykdomas priėmimas į perkvalifikavimo modulį „IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS“.

Perkvalifikavimo programa skirta asmenims, turintiems aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, besirengiantiems dirbti pedagogais ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Programos apimtis – 90 kreditų (gali būti įskaitoma iki 30 kreditų, atsižvelgiant į ankstesnių studijų rezultatus).

Studijų trukmė – 1 metai.

Orientacinė studijų kaina – 900-1350 Eur (priklausomai nuo įskaitomų kreditų skaičiaus). Stojamoji įmoka – 40 Eur, studijų rezultatų įskaitymo kortelės parengimas – 7 Eur.

Studijos vykdomos penktadieniais ir šeštadieniais. Baigus programą išduodamas studijų pažymėjimas, liudijantis  apie įgytas profesines ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kompetencijas.

Stojantieji pateikia:
1. Prašymą (rašomas kolegijoje);
2. Aukštojo mokslo baigimo diplomą bei jo priedą ar priedėlį (kopijas);
3. Pasą arba asmens tapatybės kortelę (kopiją);
4. Dokumentinę nuotrauką.

Informacija teikiama el.p. rimanta.pagiriene@panko.lt, tel. 8 671 42261 ar (845) 461 433.  Dokumentai priimami Panevėžio kolegijoje, Laisvės a.23, 113 kab. iki 2020 m. liepos 10 d.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE