Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Kviečia gilinti žinias

2020-07-01

GIDŲ RENGIMO PROGRAMA (250 val.)

GIDŲ KURSŲ pradžia 2020 m. rugsėjo 3 d., trukmė – 4 mėn. Mokymai vyks Panevėžio kolegijoje, Laisvės a. 23, ketvirtadieniais, penktadieniais 17.00 val. – 20.00 val., šeštadieniais 10.00 val. – 16.00 val.

Bendrieji reikalavimai mokymų dalyviams:
• aukštasis išsilavinimas (gali būti paskutiniojo kurso studentas),
• lietuvių ir bent vienos užsienio kalbos mokėjimas.

Gidų rengimo programos turinys:
• Lietuvos turizmo teisės pagrindai ir gido profesinės etikos bei profesinės
veiklos aspektai
• Lietuvos kultūros pagrindai
• Lietuvos istorijos pagrindai ir Panevėžio miesto raidos istorija
• Lietuvos geografijos pagrindai ir turizmo išteklių apžvalga
• Pasaulio ir Lietuvos architektūros ir dailės raidos pagrindai
• Gido komunikacija ir retorika
• Bendravimo psichologijos pagrindai
• Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika

Mokymų kaina dalyviui – 230 Eurų*. Užbaigus mokymus ir išlaikius dalyko „Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika“ egzaminą, išduodamas Gidų rengimo programos baigimo pažymėjimas, pagal kurį Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba išduoda gido pažymėjimą. Registracija el. paštu rimanta.pagiriene@panko.lt, pridedant asmens dokumento ir diplomo kopijas.

*Panevėžio kolegijos studijų programos „Turizmo ir laisvalaikio vadyba“ absolventams taikoma nuolaida.

 

APSKAITA VIEŠAJAME SEKTORIUJE (60 val. – iš jų 12 val. savarankiško darbo)

APSKAITOS VIEŠAJAME SEKTORIUJE kursų pradžia numatoma rugsėjo mėn., trukmė 6 savaitės. Mokymai vyks Panevėžio kolegijoje, Laisvės a. 23, antradieniais ir  trečiadieniais, 17.15 val. – 20.15 val.

Specialiųjų reikalavimų dalyviams nėra, programa skirta visiems, norintiems įgyti ar patobulinti viešojo sektoriaus apskaitos pagrindų žinias.  Baigę programą
dalyviai gebės tvarkyti viešojo sektoriaus įstaigų buhalterinę apskaitą, rengti finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Kaina dalyviui  – 120 Eur. Užbaigus mokymus išduodamas Panevėžio kolegijos pažymėjimas. Registracija el. paštu rimanta.pagiriene@panko.lt .

 

Perkvalifikavimo modulis IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS 

Programa IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS skirta asmenims, turintiems aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, besirengiantiems dirbti pedagogais ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Programos apimtis – 90 kreditų (gali būti įskaitoma iki 30 kreditų, atsižvelgiant į ankstesnių studijų rezultatus). Studijų trukmė – 1 metai, pradžia 2020 m. rugsėjo 26 d.

Studijų kaina – 900-1350 Eur (priklausomai nuo įskaitytų kreditų skaičiaus). Stojamoji įmoka – 47 Eur. Studijos vykdomos penktadieniais ir šeštadieniais, Panevėžio kolegijoje, Laisvės a. 23.

Baigus programą išduodamas studijų pažymėjimas, liudijantis  apie įgytas profesines ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kompetencijas.

Stojantieji pateikia:
1. Aukštojo mokslo baigimo diplomą bei jo priedą ar priedėlį (kopijas),
2. Pasą arba asmens tapatybės kortelę (kopiją),
3. Prašymą,
4. Dokumentinę nuotrauką.

Registracija el. paštu rimanta.pagiriene@panko.lt, pridedant asmens dokumento ir diplomų kopijas. Informacija teikiama tel. 8 671 42261.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE