Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

SVARBI INFORMACIJA

2020-08-31

2020-2021 m. m. rudens semestre studijos Panevėžio kolegijoje (toliau – Kolegija) vykdomos mišriu būdu – tiesioginio kontakto (studentams ir dėstytojui tiesiogiai dalyvaujant akademiniame užsiėmime Kolegijos patalpose) ir nuotoliniu būdu (studentams ir dėstytojui nuotoliniu sinchroniniu ar asinchroniniu būdu dalyvaujant dėstytojo koordinuojamame virtualiame akademiniame užsiėmime) pagal patvirtintą 2020-2021 m. m. studijų grafiką (https://panko.lt/studiju-kalendorius/) bei Studijų, karjeros ir užimtumo centro parengtus tvarkaraščius (Virtualioje mokymosi aplinkoje).

2020-2021 m. m. studijos organizuojamos laikantis šių būtinų visuomenės sveikatos saugos ir higienos reikalavimų:

darbuotojai, įskaitant pedagoginį personalą, ir studentai visose bendrose uždarose Kolegijos patalpose (auditorijose, laboratorijose, kompiuterių klasėse, bibliotekose, kt.), jei tarp jų neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Jei asmuo negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, turi būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.
visose bendrose uždarose Kolegijos patalpose (auditorijose, laboratorijose, kompiuterių klasėse, bibliotekose ir kt.) tarp užsiėmimuose ar kitose veiklose dalyvaujančių asmenų turi būti išlaikomas 1 metro atstumas; jei šio atstumo užsiėmimuose tarp darbo vietų išlaikyti neįmanoma, užsiėmimą galima skaidyti į kelis srautus.
į Kolegijos patalpas draudžiama atvykti ir kontaktinėse veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 o C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kuriems privaloma izoliacija.
asmuo, kuriam studijų vietoje pasireiškė karščiavimas (37,3 o C ir daugiau) ar ūminių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant apleisti patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su šeimos gydytoju.
jei ugdymo priemone, įranga naudojasi daugiau kaip vienas asmuo, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Tai privalo atlikti ugdymo priemone, įranga pasinaudojęs asmuo. Jei patalpoje, kurioje vyksta užsiėmimas nėra dezinfekavimui būtinų priemonių, dėstytojas kuo skubiau apie tai turi informuoti Kolegijos ūkvedį.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE