Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Kviečiame dalyvauti mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikų emocinė gerovė 2020: strategija ir įgyvendinimas“

2020-10-19

Mokslinė – praktinė konferencija
Vaikų gerovės metams paminėti

„Vaikų emocinė gerovė 2020: strategija ir įgyvendinimas“

2020 m. spalio 20 d. Panevėžio kolegijos aktų salė, IV rūmai, Klaipėdos g. 3, Panevėžys

 

Konferencijos tikslas – telkti, skleisti institucijų iniciatyvines patirtis užtikrinant vaikų emocinę gerovę institucijose bei teikiant pagalbą tėvams, globėjams(rūpintojams), išryškinti socialinio darbo profesijos naujas galimybes, kuriant emocinę gerovę.

Mokslinės praktinės konferencijos paskirtis – vystyti bendradarbiavimą tarp socialinių partnerių: aukštųjų (universitetinių ir neuniversitetinių) mokyklų dėstytojų, socialines paslaugas šeimoms ir vaikams teikiančių specialistų, identifikuoti naujas darbo su šeima ir vaikais galimybes.

 

Konferencijos programa

9.30 – 10.00 Registracija
10.00 –10.10 Konferencijos įžanga. Sveikinimai

Plenarinis posėdis. Aktų salė

10.10 – 10.40 Dr. Valentina Bereznaja-Demidenko – Jonavos rajono Socialinių paslaugų centro direktorė; Socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacijos tarybos narė; Kauno kolegijos
lektorė. „Kompleksinių paslaugų šeimai (vaikui) teikimo galimybės ir iššūkiai – savivaldybių paslaugų infrastruktūros kontekstas“.

10.40 – 11.10 Dr. Julija Eidukevičiūtė – Vytauto Didžiojo universiteto lektorė; Panevėžio kolegijos lektorė. „Vaiko apsaugos sistemoje dirbančių socialinių darbuotojų vaikystės konstruktai“.

11.10 – 11.40 Rugilė Ladauskienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Globos centrų įveiklinimo projekto vadovė. „Globos centrų institutas – kelionė emocinės gerovės link“.

11.40 – 12.10 Vilma Paliaukienė – Globos namų „Užuovėja“ Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro psichologė. „Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro patirtis, teikiant pagalbą vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos, bei jų šeimos nariams“.

12.10 – 12.40 Dr. Lina Kazokienė – Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė; Socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacijos pirmininkė; Panevėžio kolegijos lektorė. „Institucinės globos pertvarkos teikiant paslaugas be tėvų globos vaikams praktinis įgyvendinimas – Panevėžio miesto savivaldybės atvejis“.

13.00 – 14.00 Pietų pertrauka

1-a sekcija. Vaikų apsauga nuo smurto

14.00 – 14.30 Kristina Ulienė – Panevėžio apygardos prokurorė. „Vaiko teisių užtikrinimas Baudžiamosios teisės priemonėmis. Praktiniai
aspektai“.

14.30 – 15.00 Dovaras Nevardauskas – Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Panevėžio mieste patarėjas. „Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Panevėžio mieste rodyklinė sąveika su įvairiomis smurto formomis, nagrinėjant vaiko teisių pažeidimus“.

15.00 – 15.30 Diskusija

2-a sekcija. Ankstyvasis psichikos ir elgesio sutrikimų atpažinimas, emocinė, psichologinė ir švietimo pagalba

14.00 – 14.30 Diana Kudžmienė – Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos psichologė. „Kodėl svarbu anksti pastebėti vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sunkumų:
koks PPT vaidmuo“.

14.30 – 15.00 Ramūnas Jukna – Labdaros ir paramos fondo „Vilties arka“ direktorius; Panevėžio kolegijos lektorius. „Vaikas, tėvai, psichinės pagalbos specialistai ir diagnozė. Praktinės įžvalgos ir
refleksijos“.
15.00 – 15.30 Diskusija

3-ia sekcija. Socialinių – emocinių kompetencijų ugdymas

14.00 – 14.30 Rimantė Basalykienė – Budinčių ir laikinųjų globotojų asociacijos vadovė. „Dialogas tarp budinčio globotojo ir vaiko, turinčio elgesio ir emocijų sunkumų“.
14.30 – 15.00 Daina Šiekštelytė Valkerienė – asociacijos „Kitoks vaikas“ valdybos pirmininkė; edukologijos, socialinio darbo ir taikomosios elgesio analizės specialistė; VDU Švietimo akademijos kvalifikacijos tobulinimo programų ekspertė. „Autizmo spektro sutrikimas – kaip atpažinti ir padėti vaikui“.

15.00 – 15.30 Diskusija

Konferencijos dalyviams bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Dėl COVID-19 konferencijos dalyviai privalo dėvėti apsaugines veido kaukes (vienkartinės medicinines veido kaukės keičiamos kas 2 val.) ir laikytis saugaus atstumo.

Turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į renginio vietą nevykite!

 

Konferencijos partneriai:

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

Panevėžio miesto savivaldybė

Socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacija

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE