Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Pradedamas įgyvendinti projektas „Three-level centers of professional excellence: Qualification, entrepreneurship and innovation in the Green Economy“

2020-11-10

Panevėžio kolegija kartu su 20 partnerių iš 7 ES šalių pradeda įgyvendinti Erasmus+ programos 3-iojo pagrindinio veiksmo projektą „Three-level centers of professional excellence: Qualification, entrepreneurship and innovation in the Green Economy“.

Pasinaudojus 4 mln. EUR projektui skirtu finansavimu, partnerių šalyse bus įsteigti 7 profesinio meistriškumo centrai, kuriuose veikla vykdoma vadovaujantis Žaliosios ekonomikos principais, skatinant verslumą ir inovacijas profesiniame mokyme.

Bus parengtos 3-5 Europos kvalifikacijų sąrangos lygmens mokymo programos, skirtos verslumo, tvaraus įmonių valdymo, klimato ir aplinkosaugos sritims, vykdomi profesijos mokytojų ir įmonių atstovų mokymai. Didelis dėmesys bus skiriamas jaunimo profesiniam orientavimui, pameistrystės plėtrai.

Projektą koordinuojanti organizacija – Hanse Parlament e.V., Vokietija. Projekto trukmė – 4 metai.

#Erasmus+KA3 #CentersOfProfessionalExcellence #HanseParlament

Galimi darbdaviai: