Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

ĮTEIKTI PAŽYMĖJIMAI APSKAITOS KURSŲ DALYVIAMS

2020-11-16

Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas, atsižvelgdamas į miesto bendriuomenės bei darbo rinkos poreikius, kasmet nenutrūkstamai vykdo įvairius neformalaus švietimo mokymus, kursus, seminarus.

Iš visų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų 2020 m. populiariausios buvo buhalterinės apskaitos, taikomosios dailės, gidų, mediatorių, anglų kalbos mokymai bei perkvalifikavimo programa pedagogams „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“.

2020 m. lapkričio pradžioje buvo įteikti pažymėjimai net 22-iems neformaliojo švietimo programų ,,Verslo apskaitos pradmenys” ir ,,Apskaita viešajame sektoriuje” klausytojams. Neformaliojo švietimo programą,,Verslo apskaitos pradmenys“, kurios apimtis 92 val., sėkmingai užbaigė 9 dalyviai. Programoje ,,Apskaita viešajame sektoriuje” (60 val.) dalykines kompetencijas tobulino 13 klausytojų. Kai kurie mokymų dalyviai jau darbuojasi buhalterinės apskaitos srityje, kitų lūkesčiai – iš arčiau susipažinti su buhalterio profesija.

Mokymų lektoriai A. Skujienė, A. Samuilova, Č. Bartkus, L. Sunklodienė stengėsi prisitaikyti prie skirtingų dalyvių poreikių, individualizuoti užduotis. Mažiau patirties turintys klausytojai susipažino su apskaitos pradmenimis, išmoko registruoti vykstančias ūkines operacijas verslo ir viešojo sektoriaus įmonėse, rengti įvairias ataskaitas, apskaičiuoti mokesčius, užpildyti mokestines deklaracijas, kiti – atnaujino turimas žinias, patobulino profesinius gebėjimus.

Tikimės, kad įgytas žinias ir praktinius įgūdžius mokymų dalyviai galės pritaikyti tvarkydami verslo įmonių ir viešojo sektoriaus įstaigų apskaitą.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE