Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Paminėta pasaulinė kokybės diena – paskelbtas metų darbuotojas!

2020-11-16

Lapkričio 12 dieną Panevėžio kolegijoje buvo paminėta PASAULINĖ KOKYBĖS DIENA 2020. Kokybės dienos tikslas – kokybės skatinimas ir informacijos sklaida, dalijimasis gerąja patirtimi apie įgyvendinamas/tas kokybės gerinimo iniciatyvas studijose ir moksle bei idėjomis Kolegijos veiklos kokybės gerinimui.

Renginys vyko nuotoliniu būdu ir pritraukė gausų būrį dalyvių. Susirinkusius darbuotojus sveikino Kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas, kuris linkėjo matyti naujas galimybes kiekvienoje krizėje, atrasti naujų idėjų ir kelių vystyti veiklas, nes šiuolaikinės technologijos neturi jokių ribų bei sienų.

Renginyje Vadovybės atstovė kokybei D. Susnienė pasidalino mintimis apie šių metų Pasaulinės kokybės dienos devizą :“Kurti vertę klientui“ ir kaip aktualu žinoti ir reaguoti į klientų poreikius aukštajame moksle. Panevėžio kolegijos direktorius dr. G. Sargūnas pristatė Panevėžio kolegijos iššūkius atliepiant aukštojo mokslo tendencijas, pateikė daug naudingų įžvalgų, kurios leis Kolegijai tobulėti ir geriau matyti savo išorės klientą (absolventai, moksleiviai, jų tėvai) bei jo poreikius. Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vadovė Ramūnė Švėgždienė atliko Kolegijos vidinio kliento apklausą ir supažindino su darbo sąlygų ir psichologinio mikroklimato tyrimo kolegijoje rezultatais.

Tradicinis renginio akcentas yra Kokybės nugalėtojų nominacijų paskelbimas. Šių metų nugalėtojai: „Metų dėstytojas“ nominaciją gavo SMF dėstytoja Reda Jonušauskienė, BMF dėstytoja Jolita Masevič, TMF dėstytoja Alma Paukštienė. „Metų tyrėjo“ nominaciją įteikta Praktinio mokymo centro mokomosios laboratorijos vedėjui Vaidui Pribušauskui. „Metų darbuotoju“ šiais metais paskelbtas IT sistemų administratorius Darius Paipelis.

Renginio pabaigoje, kaip geriau kurti vertę klientams naudojantis LEAN metodais pristatė partneris-konsultantas Aris Lencevičius, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ partneris, LEAN konsultantas. Naudingas, įtraukiantis, prikaustantis dėmesį seminaras pateikė įdomią, aktualią medžiagą.

Galimi darbdaviai: