Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegijoje – virtualus docentės iš Šiaurės Makedonijos vizitas

2020-11-25
Spalio 26 – lapkričio 6 dienomis Panevėžio Kolegijoje su virtualiu vizitu viešėjo kompiuterių sistemų saugos specialistė, Goce Delcev universiteto (Šiaurės Makedonija) docentė Aleksandra Mileva.
Ji skaitė paskaitų ciklą Informacijos sistemų saugos temomis Informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros, Kompiuterių tinklų administravimo bei Kompiuterių technikos specialybių studentams.
Paskaitų metu docentė patrauklia forma, naudodama realius pavyzdžius, atskleidė šias temas: Informacijos sistema kaip saugos objektas, Saugumo grėsmės ir rizika, Prieigos kontrolė ir valdymas, Kriptografijos elementai IS saugoje, Operacinių sistemų, kompiuterių tinklų ir DB sauga, Saugių IS kūrimas, Organizacinės saugos priemonės, Informacijos sistemų saugos stebėjimas ir vertinimas.
Viešnia taip pat bendravo su studijų programų komitetų nariais, buvo aptarti studijų proceso Lietuvoje ir Šiaurės Makedonijoje panašumai ir skirtumai, tolimesnio mokslinio bendradarbiavimo galimybės.

Galimi darbdaviai: