Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Nuotolinių studijų organizavimo ir grupinių studentų darbų vertinimo gairės

2020-12-08
Covid-19 pandemijos laikotarpiu visuomenė keičia savo įpročius, o sveikatos krizės valdymas vis dar nėra sėkmingas. Daug pokyčių vyksta ir aukštojo mokslo įstaigose.
Pradėjus taikyti nuotolinį mokymą susiduriama su daugeliu naujovių ir problemų. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba inicijavo ir 2020 m. rudenį atlikto tyrimą „Nuotolinio mokymo iššūkiai akademinei etikai COVID-19 pandemijos metu“ bei  nustatė, kad pagrindiniais iššūkiais institucijos įvardino neregistruotų asmenų identifikavimo problemas ir studentų tapatybių nustatymą, dėstymo metodų kaitą, plagiatą ir kt. netinkamą elgesį, užduočių keitimo iššūkius (individualizuoti testai), techninį / sinchroninį garso ir vaizdo įrašymą ir kitus nuotolinių studijų organizavimo aspektus. 
Todėl buvo parengtos  Akademinės etikos užtikrinimo organizuojant studijas nuotoliniu būdu gairės, kuriomis siekiama padėti mokslo ir studijų institucijoms, ypač dėstytojams, užkirsti kelią jau pastebėtiems akademinės etikos pažeidimams ir identifikuoti galimybes, kurios paskatintų kokybiškesnį ir sąžiningesnį nuotoliniu būdu vykdomą studijų procesą.  Susipažinti su gairėmis galima čia: https://etikostarnyba.lt/wp-content/uploads/2020/12/Gaires_Akademines-etikos-uztikrinimas-organizuojant-studijas-nuotoliniu-budu.pdf
LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba skatina, kad studijų procese būtų laikomasi akademinės etikos, ir taip akademinės bendruomenės nariams sudaryti vienodas sąlygas dalyvauti studijų procese. Tarnyba, pagal kompetenciją siekdama akademinės etikos pažeidimų prevencijos, parengė Objektyvaus ir sąžiningo grupinių darbų vertinimo gaires, kurios skirtos padėti užtikrinti objektyvų ir sąžiningą grupinių darbų rezultatų vertinimą. Šios gairės skiriamos tiems akademinės bendruomenės nariams, kurie susiduria su grupiniu darbu bei jo vertinimu: dėstytojams (asistentams, lektoriams, docentams, profesoriams) bei studentams ir klausytojams. Susipažinti su gairėmis galima čia: https://etikostarnyba.lt/wp-content/uploads/2020/11/Gaires_Objektyvus-ir-saziningas-vertinimas.pdf

Galimi darbdaviai: