Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Pradedamas vykdyti naujas projektas

2021-01-14

Panevėžio kolegija pradeda vykdyti projektą „Ekonomiškai neaktyvių asmenų, studijuojančių ir baigusių studijas, darbinių įgūdžių ugdymas“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projektas bus vykdomas Panevėžio VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, o jo tikslas – ugdyti ekonomiškai neaktyvių asmenų, studijuojančių ir baigusių studijas, darbinius įgūdžius, spartinant asmeninį augimą, motyvaciją kartu didinant integravimosi į darbo rinką potencialą. Vietos plėtros projekte suplanuotose veiklose dalyvaus ne mažiau kaip 20 ne vyresnių nei 29 metų darbingų ekonomiškai neaktyvių gyventojų.

Projekto metu bus organizuojamas seminaras Kaip susikurti savo darbo vietą? Motyvaciniai tikslai ir prioritetai“, kurio metu numatoma didinti projekto dalyvių vidinę motyvaciją dirbti ir užsidirbti, gebėti adaptuotis darbo aplinkos terpėje. Sėkmės dirbtuvėse „Ryšių kūrimo ir komunikacijos subtilybės darbinėje aplinkoje“ pristatomas karjeros vystymo ir auginimo alfabetas ryšių tinklų kūrimo pagrindu, pabrėžiant partnerystės, komunikacijos svarbą, neformalioje diskusijoje padrąsinat, pasidalinant patirtimi ir būtinai demonstruojant palaikymą jaunų žmonių ryžtui keistis. Mentorystės programa „Galiu padėti“ skirta praktiniams įgūdžiams ugdyti, užtikrinant kontrolės ir pagalbos funkciją supervizijų metu. Mokymai „Dirbančiojo bazinių įgūdžių ir kompetencijų rinkinys“ orientuoti į vieną labiausiai komplikuotų sričių – buhalterinės apskaitos įgūdžių lavinimą bei apima „Verslo apskaitos pradmenų“, „Darbo su kompiuterinėmis buhalterinėmis programomis“ ciklą.

Projekto metu bus išvystytas dalyvių gebėjimas įvardinti problemas, trukdančias integruotis ir darbo rinką, kartu išmokstant šias problemas spręsti savarankiškai. Praktinė projekto dalyvių patirtis realioje darbinėje aplinkoje, įgytos žinios ir gebėjimai leis sėkmingai dirbti tiek samdomais darbuotojais viešose ir privačiose įstaigose, tiek kurti savo verslą (individualias įmones, akcines bendroves ir kt.).

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE