Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

NUOLATINĘ PRIVALOMĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ ATLIKUSIŲ AR BAZINIUS KARINIUS MOKYMUS BAIGUSIŲ STUDENTŲ DĖMESIUI!

2021-01-27

Kviečiame Jus iki 2021 m. vasario 7 d. pranešti apie atliktą nuolatinę privalomąja pradinę karo tarnybą ar baigtus bazinius karinius mokymus bei pateikti tai liudijančius dokumentus el. paštu edita.kriukaite@panko.lt, kad galėtumėte pretenduoti į dalies sumokėtos studijų kainos kompensavimą.

Kas gali pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą?

2021 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2019 m. spalio 16 d. iki 2020 m. spalio 15 d. baigė:

1. pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos);
2. studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos).

Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi asmenys:

Kas kiek laiko yra skiriama už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija?

Kompensuojama yra vieną kartą metuose, pavasario semestre. Pasibaigus:

Kokia suma yra kompensuojama?

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus atlikusiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Ar reikia rašyti prašymą, norint gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją? Kokius dokumentus pristatyti?

SVARBU!!! Studijas baigęs asmuo, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, iki vasario 10 d. (įskaitytinai) privalo Fondui pateikti elektroninį prašymą per informacinę sistemą PARAMA bei šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Fondo darbuotoją Kristiną Kaučikienę, tel. nr. (85) 2629626 arba el. paštu kristina.kaucikiene@vsf.lt

Galimi darbdaviai: